Strona 159

Tom IV

Ty wiesz, że jeśli Aniołowie nie są wobec Ciebie zazdrośni (bo to sprzeczne jest z ich błogosławionym stanem), to niemniej oni, zdumieni radują się w ekstazie, i okazują Ci cześć[472] najgłębszą z racji szczególnych przywilejów, cnót, darów, łask i chwały, jakimi zostałeś ubogacony.

Racz zatem z powodu tak wielkiego szczęścia przyjąć wyrazy radości od całego rodzaju ludzkiego, który nie darmo w Tobie pokłada nadzieję, jako, że Cię uznaje – by się tak wyrazić – troskliwym Rozdawcą[473] zmiłowań Bożych (por. Ps 88, 2), Panem i Oblubieńcem Tej, od której jedynie Bóg jest większy, i że z tego powodu przez całą wieczność toniesz w bogactwach, szczęśliwy szczególnie wśród wszystkich ludzi, a nawet wśród samych Aniołów, i że dlatego otrzymać możesz wszelkie łaski, zmiłowania i dary dla ludzi wszystkich[474], a także dla największych nawet grzeszników[475].

A że przed Tronem Boskiego Dobroczyńcy kornie rozważasz swą powinność z racji tak wielkich otrzymanych darów[476], to dlatego pragniesz gorąco, aby wszystkie stworzenia wraz z Tobą i w Twym imieniu[477] dziękowały przez całą wieczność Ojcu i Synowi i Duchów Świętemu.

Dlatego to wszyscy wraz z Tobą w zjednoczeniu z całą Wspólnotą Niebian, z wszystkimi innymi stworzeniami, a nawet z Najśw. Sercami Jezusa i Maryi, wyrażamy pragnienie, abyśmy już w przeszłości i w przyszłym czasie od całej wieczności przez całą wieczność ofiarowywali Przenajświętszej Trójcy w każdym momencie nieprzebrane zasługi Jezusa Chrystusa wraz z zasługami jego Kościoła:

1. Na podziękowanie za wszystkie dary, łaski, względy i przywileje, jakimi Bóg raczył ubogacić Ciebie i Twoją Oblubienicę Maryję, Matkę naszą.

[472] Zamiast pierwotnego „Będę Ci okazywać cześć”.

[473] Zamiast pierw. „ wiernym Rozdawcą” – poprawka Pallottiego.

[474] Następują skreślone chyba przez Pallottiego: „każdego stanu, stopnia, kondycji”.

[475] Następują skreślone przez Pallottiego: „całego świata, którzy są i będą”.

[476] „tak wielkich otrzymanych darowań” – dod. Pallottiego.

[477] W Twoim „imieniu” – wyraz poprawiony.