Strona 158

Tom IV

z możności wstawiennictwa przeczystego i zawsze dziewiczego Patriarchy, św. Józefa.

Aby zaś[467] grzech nie stanowił dla kogoś jakiejś przeszkody w uzyskiwaniu znaczniejszych łask, jakie chce nam wyjednać św. Józef, starajmy się duszę oczyścić przez wyznanie sakramentalne, jeśli zachodzi potrzeba, również generalne.

Wielbienie i modlitwa

O przeczysty i zawsze dziewiczy Patriarcho, s. Józefie! Wyznaję, żem niegodny wymawiać Twego imienia; tym bardziej niegodny jestem zbliżać się do Ciebie i z Tobą rozmawiać. Nie potrafię jednak powstrzymać pragnienia serca, by Ci nie pogratulować tych niezwykłych przywilejów, jakimi przez Boga zostałeś ubogacony.

O Mężu święty, który po Twej Oblubienicy, Maryi jesteś wśród ludzi najbardziej ubłogosławiony, o przepotężny nasz Opiekunie i najukochańszy Obrońco, Józefie święty! Oto całkowicie Boży Mężu[468], który tak bardzo po Matce Bożej zostałeś uprzywilejowany, że wśród synów Adama o Tobie tylko powiedzieć można, że i sam Bóg jest Twój, i to wyłącznie Twój, bo czczony i uważany za Twojego Syna![469]

Tobie to Ojciec Przedwieczny darował najbardziej uległą swą Córkę. Syn, który stał się Człowiekiem, aby odkupić rodzaj ludzki, dał Ci za swoją rzeczywistą i prawdziwą Matkę, a Duch Święty darował Ci i powierzył przeczystą swą i najwierniejszą Oblubienicę, Ciebie stawiając na swym miejscu[470]. – Słowem, cała Przenajświętsza Trójca za prawowitą i prawdziwą Twoją dała Ci swą Wybrankę, Wybrankę wybraną jak słońce (por. Pnp 6, 9).

O najdroższy mój Święty! Szczęśliwy jesteś teraz w splendorze chwały, rozumiesz, jaka jest Twoja godność, jaka Twa wysokość. Pojmujesz, co to znaczy za Małżonkę mieć Maryję, Niepokalaną Matką Bożą, Panią nieba i ziemi, Królową wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych, a do tego [być] Depozytariuszem wiernym nieprzebranych skarbów samego Boga[471].

[467] Zamiast pierwotnego „Affinche, Pallotti napisał „Ma onde”, co w gruncie rzeczy znaczy prawie to samo.

[468] „Oto całkowicie Boży Mężu”, to fraza kaligrafa, zastępująca frazę Pallottiego: „Ty Mężu tak bardzo Boży”.

[469] Zamiast pierw. „Twojego jedynego Syna”, poprawione przez Pallottiego, jak w tekście.

[470] Następują przekreślone przez kogoś nieznanego słowa „i postawił Cię na swoim miejscu”.

[471] „wiernym” – dod. Pallottiego.