Strona 160

Tom IV

2. Na podziękowanie, jak gdyby przez możną opiekę Twoją i Niepokalanej Maryi nam i wszystkim ludziom całego świata obecnym i przyszłym był udzielany dar tak doskonałego odpowiadania na wszystkie łaski, i tak doskonałego praktykowania wszelkich cnót, przez jakie Ty i Twa przeczysta Oblubienica Maryja staliście się[478] doskonałymi naśladowcami pokornego, ubogiego, cierpiącego, pracowitego, dobroczynnego pogardzanego życia, jakie z nieskończonej ku nam miłości raczył znosić na ziemi P.N. Jezus Chrystus.

3. Na podziękowanie, jak gdyby przez wstawiennictwo Twoje i Niepokalanej Maryi Bóg raczył nawrócić cały świat i utworzyć w nim jedną Owczarnię pod jednym Pasterzem (por. J 10, 16).

4. Na podziękowanie, jak gdyby użyczył nam (w razie jakiejś konkretnej potrzeby, można tu wskazać na upragnioną łaskę).

5. I jeszcze na podziękowanie, jak gdyby za wstawiennictwem Twoim i Maryi Niepokalanej była nam już zapewniona łaska przecennej śmierci sprawiedliwych w takim usposobieniu, byśmy mogli i do raju wejść bez czyśćca, aby z większą jeszcze starannością dochodzić do miłości Boga w Królestwie wiecznej i doskonałej miłości, by razem z Tobą i Matką naszą Maryją, z wszystkimi Aniołami i Świętymi wyśpiewywać na wieki zmiłowania Boże (por. Ps 88, 2). Amen.

Można dodać wedle upodobania następujące modlitwy, szczególnie, gdy się chce odprawić triduum lub nowennę dla uzyskania jakiejś łaski za wstawiennictwem św. Józefa i Najśw. Maryi Panny.

Ojcze, Zdrowaś, Chwała.

Jezu, Józefie, Maryjo, oddaję wam wraz z sercem również duszę moją.

Ojcze, Zdrowaś, Chwała.

Jezu, Józefie, Maryjo, bądźcie przy mnie w ostatniej agonii.

Ojcze, Zdrowaś, Chwała.

Jezu, Józefie, Maryjo, niechaj w pokoju oddam duszę moją.

Antyfona[479]. Mąż wierny będzie wychwalony, a ten, który jest stróżem Pana otoczon będzie chwałą (por. Prz 28, 20 i 27, 18).

Hymn[480]

Józefie, niech Ciebie sławi całe niebo

i świata mieszkańcy składają ci hołdy,

Bo Ty zasłużyłeś, aby czysty węzeł połączył Ciebie z Maryją,

Gdy na Nią patrzyłeś, jak nosiła Dziecię,

Przejęty zwątpieniem opuścić Ją chciałeś,

Lecz Boży Posłaniec we śnie Cię pouczył,

[478] Zamiast „jesteście” – poprawka Pallottiego.

[479] „Antyfona” dodatek Pallottiego.

[480] Z Oficjum o św. Józefie.