Strona 14

Tom IV

3. [DO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI][14]

[Pierwsza strona czysta, na której ks. Hettenkofer napisał: „Dań podziękowania Trójcy św. za dary udzielone św. Stanisławowi Kostce”].

Bardzo ciekawe ogłoszenie[15]

Proponuje się następujący akt uznania na cześć św. Stanisława Kostki[16], jako że w palących potrzebach duchowych i doczesnych[17] zarówno publicznych, jak prywatnych ludzie w niezliczonych przypadkach doznawali od razu przedziwnych skutków jego potężnego wstawiennictwa. Spróbujcie i wy!

Dań wdzięczności wobec Trójcy św. za dary użyczone św. Stanisławowi Kostce, nadająca się do codziennego użytku, albo do zastosowania przy trydu- um czy nowennie[18].

Przedwieczny Ojcze, w zjednoczeniu z całą Wspólnotą Niebian i z wszystkimi innymi stworzeniami[19] pragniemy Ci ofiarować teraz i zawsze, przez całą wieczność najdroższą Krew Jezusa Chrystusa, na podziękowanie za wszelkie dary udzielone Twemu wiernemu Słudze, a naszemu świętemu Opiekunowi, Stanisławowi Kostce, w szczególności za ową moc, jaką wzmocniłeś go tak, że stawał się zawsze chwalebnym zwycięzcą nad wszystkimi wrogami; pragniemy też ofiarować Ci to na podziękowanie, jak gdybyś już tych wszystkich darów użyczył nam i wszystkim[20] ludziom.

Chwała Ojcu itd.

Przedwieczne Słowo Wcielone, w zjednoczeniu z całą Wspólnotą Niebian i z wszystkimi innymi stworzeniami, pragniemy ofiarowywać Ci teraz i zawsze, przez całą wieczność, zasługi Twej Oblubienicy – Kościoła św., złączone z Twoimi nieskończonymi zasługami, na podziękowanie za wszelkie dary udzielone Twemu wiernemu Słudze i naszemu Opiekunowi, św. Stanisławowi Kostce[21], a w szczególności za ową mądrość, jaką oświeciłeś go, by

[14] To 8- stronicowe pismo, z doklejoną później kartką powstało po 10 II 1829. Por. Moccia, dz. cyt. s. 16, przyp. 4.

[15] Zob. uwagę przy przyp. 25.

[16] W oryginale stale „Kosta”.

[17] Pierwotnie zamiast „doczesnych” było „cielesnych”. ”

[18] Od „nadającą się do…” – dodatek późniejszy.

[19] Pierwotnie po „stworzeniami” następowało: „ofiarujemy Ci ten raz…”

[20] „i wszystkim” – dodatek późniejszy.

[21] Przekreślono pierwotne: „na podziękowanie za wszystkie dary, jakich mu użyczyłeś”.