Strona 15

Tom IV

Cię miłośnie naśladował w Twym najświętszym życiu[22], przez co stał się doskonałym obrazem Ciebie ukrzyżowanego z miłości ku nam; ofiarujemy Ci to również na podziękowanie, jak gdybyś nam i wszystkim użyczył już tych samych darów.

Chwała Ojcu itd.

O Święty Duchu Boży, w zjednoczeniu z całą Wspólnotą Niebian i z wszystkimi innymi stworzeniami pragniemy ofiarować Ci teraz i zawsze, przez całą wieczność nieskończone zasługi P.N. Jezusa Chrystusa na podziękowanie za wszystkie dary udzielone wiernemu Twemu Słudze i naszemu Opiekunowi, św. Stanisławowi Kostce, a w szczególności za ową miłość, jaką w nim tak rozpaliłeś, że żyjąc na ziemi, życiem miłowania, doszedł do przeżywania w wieczności życia doskonałej miłości; ofiarujemy Ci to również na podziękowanie, jak gdybyś nam i wszystkim użyczył już tych samych darów.

Chwała Ojcu itd.

Modlitwa do św. Stanisława Kostki

Doskonały Naśladowco Jezusa Chrystusa, szczerze oddany Najśw. Maryi, naszej Matce, chwalebny nasz Orędowniku, św. Stanisławie Kostko, my, choć tak bardzo niegodni, by móc zwracać się z prośbą do Ciebie, to jednak ufni w Twą gorącą miłość, pragniemy Cię prosić teraz i zawsze, byś przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych, a nade wszystko przez nieskończone zasługi P.N. Jezusa Chrystusa, za przyczyną Twojego najskuteczniejszego wstawiennictwa uzyskał dla nas wszystkie dary i łaski, abyśmy wszyscy[23] byli świętymi i doskonałymi jak[24] Ojciec Niebieski (por. Mt 5, 48) i byśmy korzystali z niepojętego daru Najśw. Eucharystii oraz z daru pobożnego oddania się naszej kochanej Matce Maryi, aby – jak chce tego Bóg – dojść do wyśpiewywania w wieczności Boskich zmiłowań w niebie. Ojcze, Zdrowaś, Chwała…

W czasie nowenny czy triduum odmawia się dodatkowo litanię do Najśw. M. Panny wraz z oracją: „Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, itd.

Módl się za nami święty Stanisławie,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

[22] Pierwotnie było: „ w darze naśladowania Cię w …”

[23] „wszyscy” – dodatek późniejszy.

[24] Po „doskonałymi jak” było pierwotnie: „Święci, jak.