Strona 135

Tom IV

Studium

1. W niższych klasach: co do wykładów, co do stopni, co do szkiców literackich. – Uwaga 1 : Przez te ograniczenia nie powinno się rozumieć, że nie ma być lekcji i powtórek z wykładów[386], ale że pierwsze z trudnością mogą odbywać się bez nieuwagi, a drugie, że nie mogą się odbywać w sposób uporządkowany. – Uwaga 2: Chcąc wszakże uznać za wskazane powtórki z wykładu, można by – trzymając się porządku alfabetycznego – przeprowadzić ją naj pierw [wzywając] dwóch lub czterech, i sporządzić z tego ocenę; aby jednak stosowanie tego sposobu nie utrzymywało pozostałych w niedbalstwie, dobrze będzie wywołać na wyrywki dwóch innych.

2. Retoryka.

3. Klasy wyższe: 1-mo, sprawa powtórek, jakie przeprowadzać należy najpierw przez dwu wywołanych według alfabetu, i rezultat ocenić, a potem przez inną dwójkę wzywaną na wyrywki. 2-do, co do dysertacji, tj. obrony tezy, i co do sposobu przeprowadzania krytyki, to te mają być podejmowane przez wszystkich według alfabetu; a kto w pierwszej turze był obrońcą, w drugiej ma być krytykiem. 3-tio, co do eksperymentów. – Uwaga: Mają one być prowadzone we wszystkich klasach, tak że po [odpowiadającym] według porządku alfabetycznego – odpowiadają wyznaczeni losem, a spośród tych należy według uznania profesora, zaskoczyć jakiegoś niedbałego przez jakieś postawione mu pytanie[387].

62. [„O SZACUNKU DLA OSÓB ZAKONNYCH” ITD.][388]

O szacunku dla zakonników

Niech każdy z nas, czy też z innych, stara się szanować czynem, słowem188 itd. i sercem wszystkie osoby zakonne tak, byśmy przekonali samych siebie, że nie jesteśmy godni nie tylko traktować z nimi czy dyskutować, czy też myśleć lub mówić o nich – ale nawet całować ziemię po której chodzą czy celi, w której mieszkają, ani żywić się resztkami pokarmów lub napojów, jakie zostają po biednym ich

[386] Myśl zawarta w tym zdaniu nie całkiem jasna.

[387] Kształt treściowy tego dokumentu pozostawia i zdaniem ks. Mocci nieco do życzenia.

[388] Pismo sporządzone na dwu kartkach pochodzi z okresu po 16.08.1817 r.