Strona 136

Tom IV

i skąpym wyżywieniu. Bo jest rzeczą pewną, że osoby te, a szczególnie prości zakonnicy bez święceń, którzy są może pogardzani bardziej niż świeccy biedacy zwani niemądrymi w Piśmie św. (por. Mdr 5, 4), są istotami milszymi Ukrzyżowanemu Jezusowi, gdyż w pełnieniu rad ewangelicznych i przykazań podążają za Nim bardziej z bliska. A zatem, skoro Bóg może udzielić nam takiego uczucia pokory, prośmy nieustannie, by nam go rzeczywiście użyczył, i to w obfitości; i prośmy też o to Najśw. Maryję.

Co należy czynić, gdy stwierdzimy, że przez Boga nie zostaliśmy wezwani do życia w klasztorze? Starajmy się zrozumieć, że tego absolutnie nie jesteśmy godni; a jednocześnie we wszystkich naszych poczynaniach usiłujmy wyobrazić sobie, że spełniamy wszystkie te akty pokuty, posłuszeństwa, uległości itd., jakie wykonywalibyśmy gdybyśmy byli w zakonie. W godzinach wyznaczonych osobom zakonnym na modlitwy w Chórze, podnośmy ochoczo myśl do Boga, a wyobrażając sobie, że wraz z nimi śpiewamy, wyśpiewujmy uwielbienia Pana i starajmy się uświadomić sobie, że nie jesteśmy zupełnie godni, by wykonywać tak święte czynności. Czasem jednak idźmy z największą pokorą[389]uczestniczyć w brewiarzowym Oficjum sprawowanym przez zakonników i zakonnice. Starajmy się w tym czasie obudzać jak najwznioślejsze akty pokory i módlmy się do Pana, by raczył doprowadzić nas do zrozumienia okropnej naszej niegodności… Bracia moi, zagłębiajmy się w pokorze, w pokorze!

Pusta strona[390]

O modlitwie[391]

Trzeba prosić Boga o łaskę praktykowania wszystkich cnót, jak i dzieł pobożnych.

1. Odmówić codziennie siedem razy – a może to być trzykrotnie rano, trzykrotnie w ciągu dnia, w raz wieczorem – jedno Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała Ojcu z intencją naśladowania Proroka świętego[392] „siedemkroć na dzień dałem chwałę Bogu” (por. Ps 119, 164).

[389] „z największą pokorą” – dod. późn.

[390] W rzeczywistości na 2 stronie pisma znajduje się fragment listu, w którym dnia 16.08.1817 prosi Pallotti „najmilszego Brata o dostarczenie formularzy potrzebnych dla kandydatów do Stów. Najśw. Serca Jezusa”

[391] Trzecia strona tego pliku zawiera różne nie związane z sobą wątki, z których pierwszy dotyczy właśnie modlitwy.

[392] Naturalnie Dawida (Ps 119, 164).