Strona 134

Tom IV

Christe, destruatur totum quod est in me, et sit in me totum quod est in te = Panie Jezu Chryste, niech będzie zniszczone to wszystko, co jest we mnie, a niech pozostanie we mnie wszystko to, co jest w Tobie!

61. [SPRAWOZDANIE Z KLAS SEMINARIUM RZYMSKIEGO][383]

Składać sprawozdania z moralności i religii we wszystkich klasach

1. Z uczęszczania do spowiedzi. (Seminarzysta) winien przynieść raz w miesiącu kartkę z zaznaczeniem, ile razy spowiadał się w ciągu miesiąca. A skoro zachęca się wszystkich do spowiedzi cotygodniowych i częściej, jeśli zajdzie potrzeba, lub jeśli ojciec duchowny uzna to za wskazane, to obowiązek spowiedzi nakłada się co najmniej … razy w miesiącu.

2. Z uczęszczania na zebrania Kongregacji, na Konferencje i do Chóru:

Uwaga 1: Jeżeli ktoś z powodu uznanego byłby zwolniony z Chóru dla uczestniczenia gdzie indziej w zbożnych jakichś pracach czy funkcji kościelnej, ma co miesiąc przedstawić zaświadczenie o swym uczęszczaniu.

Uwaga 2: Co do uczestniczenia w zebraniach Kongregacji i w Nauce, należy rozumieć tych, którzy są już zobowiązani.

3. Z chodzenia w sutannie

4. Z poważniejszych braków w [obowiązku] milczenia i zachowywania się skromnie w Chórze, w kościele podczas Mszy św.[384] w szkole, w wychodzeniu z Seminarium i w innych miejscach, gdy ma się w tej sprawie pewną wiadomość[385].

Uwaga: Chociaż użyto słów: „z poważniejszych”, nie znaczy, że można nie dbać o dyskretne i roztropne czuwanie również w odniesieniu do spraw drobniejszych, ale powiedziano tak, dlatego że z tego, co w drobnych rzeczach jest większej czy mniejszej wagi, niełatwo zdajemy sobie sprawę.

[383] Tytuł na tej, 2- stronicowej, kartce pochodzi od ks. Hettenkofera. Pallotti w latach 1827- 1840 był za sprawą kard. Zurli zatrudniony w Seminarium Rzymskim.

[384] „w kościele podczas Mszy św.” – prawdopodobnie dod. późniejszy.

[385] „Gdy masie w tej sprawie pewną wiadomość”, jak w przyp. 384.