Strona 130

Tom IV

21. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w praktykowaniu doskonałego i wciąż wzrastającego pragnienia coraz większej świętości i doskonałości.

22. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w praktykowaniu rzeczywistego i doskonałego pragnienia, by cierpieć, i to wciąż coraz bardziej.

23. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w pełnieniu pełnego i ciągłego odrywania serca od stworzeń.

24. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w praktykowaniu doskonałego i jak najbardziej in tymnego zjednoczenia z Bogiem.

25. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w praktykowaniu doskonałego i nieustannego żalu za swoje grzechy.

26. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w uprawianiu doskonałej i stałej czystości umysłu i serca.

27. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w stosowaniu rzeczywistej i stałej prostoty, w szukaniu jedynie samego Boga.

28. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w praktykowaniu doskonałego znoszenia utrapień.

29. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w praktykowaniu doskonałej roztropności.

30. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w uprawianiu doskonałego i stałego krzyżowania swojego ciała wraz z wadami i pożądliwościami (por. Gal 5, 24).

31. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w praktykowaniu życia, które umarło dla świata.

59. [ŚRODKI DOSKONAŁOŚCI][378]

Środki

By dojść do wielkiej doskonałości potrzebne są:

1. W postępowaniu: jednolitość, prawość, skromność, roztropność i siła.

[378] Czterostronicowy fascykuł, bez daty.