Strona 129

Tom IV

6. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w stałym i doskonałym praktykowaniu zapierania się własnej woli.

7. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w stałym i doskonałym praktykowaniu łagodności.

8. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu z P.N. Jezusem Chrystusem w stałym i doskonałym znoszeniu cierpienia zgodnego z myślą Bożą.

9. Życie w milczeniu i świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w pełnym i stałym odnoszeniu zwycięstw we wszelkich pokusach.

10. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w praktykowaniu czystego, doskonałego i stałego cierpienia.

11. Życie w milczeniu i świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w praktykowaniu stałego i pełnego braku zaufania do siebie samego, a zupełnego zawierzenia Bogu.

12. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w praktykowaniu doskonałej miłości.

13. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w uprawianiu ukrywania się w Bogu.

14. Życiu w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w doskonałym praktykowaniu ducha ubóstwa.

15. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w pełnieniu dzieł na większą chwałę Ojca Niebieskiego i dla wiecznego zbawienia dusz.

16. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w uprawianiu nieustannego i doskonałego zdawania się na wolę Ojca Niebieskiego.

17. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w praktykowaniu doskonałej i stałej miłości nieprzyjaciół.

18. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w doskonałym pełnieniu dzieł miłosierdzia, odnoszących się do ciała i do ducha.

19. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w praktykowaniu całkowitego i ustawicznego odrywania serca od spraw ziemskich.

20. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w praktykowaniu całkowitego wyrzekania się świata i jego próżności.