Strona 127

Tom IV

6. Zabierz się do spraw związanych z własnymi twymi potrzebami, a oddając się zajęciom, przedstaw sobie, że zabierasz się do nich wraz ze wszystkimi dobrymi zakonnikami i sprawiedliwymi ludźmi, przez co doszedłbyś do tego, że pracowałbyś z taką doskonałością, z jaką pracowaliby oni.

Przed pracą i po niej zmów jakąś modlitwę przygotowawczą i dziękczynną, w toku zaś pracy wznoś często swoją myśl do Boga, mówiąc: „Boże mój, czynię to wszystko z miłości ku Tobie, i chcę to czynić jak najdoskonalej”.

7. Przed obiadem i przed wieczerzą pomódl się krótko do Pana, by pobłogosławił ci pokarm, jaki masz przyjąć, wyobrażając sobie, wprzód, że znajdujesz się w kaplicy, a potem w miejscu pokrzepienia zakonników i wszystkich ludzi sprawiedliwych; a zamiast czytania duchowego – którego może przy stole nie będziesz mógł praktykować – przypomnij sobie jakąś maksymę czy wydarzenie, o którym czytałeś lub słyszałeś.

Po posiłku wyobraź sobie, że znów jesteś razem ze wszystkimi dobrymi zakonnikami w kaplicy, i że odmawiasz jakąś krótką modlitwę dziękczynną.

8. Nie dozwól, by przeszedł jakiś dzień, w którym byś nie przeczytał czegoś z lektury wyznaczonej ci przez kierownika duchowego.

9. Staraj się tak gospodarować swoim czasem, by wykroić z niego, co konieczne dla studium.

10. Gdy oddajesz się w domu studiom, lub odbywasz je pod czyimś kierunkiem w domu czy też gdzie indziej, wyobraź sobie, że wciąż jesteś złączony z wszystkimi zakonnikami i dobrymi ludźmi.

11. Przed udaniem się na spoczynek zrób rachunek sumienia, połączony z aktem skruchy. Odmów też modlitwy do Trójcy Świętej itd., jak rankiem, z tym jednak, że gdy poranne odmawianie były na podziękowanie za noc minioną, jak również, by dobrze zacząć i kontynuować dzień nowy[374], to wieczorne zanoszone będą na podziękowanie Panu za dobrodziejstwa w minionym dniu otrzymane, jak i na dobry początek i kontynuację nocnego spoczynku.

12. Przed ułożeniem się do snu pokrop łóżko wodą święconą, a położywszy się, zacznij odmawiać sześć Ojcze nasz, Zdrowaś i Chwała Ojcu na cześć Przenajświętszej Trójcy i Niepokalanego

[374] „i kontynuować” – dod. późniejszy.