Strona 128

Tom IV

Poczęcia Maryi Dziewicy; po trzykrotnym tego odmówieniu podnieś się, a wyobrażając sobie, że idziesz z wszystkimi zakonnikami na Matutinum, ukończysz to, klęcząc skromnie na podłodze.

Maksyma

Przy wszelkim dobru, jakie czynisz, i we wszystkich twych poczynaniach chciej być razem z wszystkimi dobrymi zakonnikami i dobrymi ludźmi, pragnąc spełniać to wszystko z taką doskonałością, z jaką by to oni spełniali, i z większą jeszcze!

Uwagi

1. Z powyższą metodą dobrze jest łączyć codzienny różaniec i inne modlitwy uzależnione od woli kierownika: zwykłe modlitwy Kościoła rano, w południe, o godz. 24 i w nocną godzinę, a w piątek o godz. 21[375].

2. Co do świętych sakramentów, staraj się przystępować do nich przynajmniej co tydzień, a nawet częściej, szczególnie do spowiedzi, za zgodą kierownika duchowego.

3. Staraj się mówić mało, praktykować jakieś umartwienia i zadawać sobie pokuty za zgodą kierownika, a to, by naśladować: milczenie, umartwienie i pokutę osób zakonnych.

58. [METODA ŻYCIA][376]

1. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu[377] razem z P.N. Jezusem Chrystusem w praktykowaniu ducha ofiary.

2. Życie w milczeniu i w świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w praktykowaniu prawdziwej pokory.

3. Życie w milczeniu i świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w uprawianiu świętej modlitwy.

4. Życie w milczeniu i świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w praktykowaniu świętej medytacji ciągłej.

5. Życie w milczeniu i świętym ustroniu wraz z P.N. Jezusem Chrystusem w stałym i doskonałym praktykowaniu umartwienia.

[375] „o godz. 24” – tj. w porze Anioł Pański wieczorem w „godz. nocną” – tj. w godzinę po tym Anioł Pański „w piątek o 21”.

[376] Pismo 2- stronicowe, bez daty, zdaje się być dyspozycją do rozważań dla osób decydujących się na życie „ w świętych ustroniach”.

[377] Czterostronicowy fascykuł, bez daty.