Strona 126

Tom IV

Dla urzeczywistnienia tak bardzo wzniosłego i świętego celu wszyscy wchodzący w skład tego hierarchicznego porządku, naśladując Boskiego Zbawiciela, mają wchodzić w kontakty z ludźmi. Aby jednak to ich wchodzenie do ludzi przez posługę pasterską mogło wyjść na chwałę Bożą i na korzyść rodzaju ludzkiego, mają stać się światłością świata i solą ziemi (por. Mt 5, 13 nn), czyli posiadać świętość i taką wiedzę, by mogli oświecać cały świat oraz ten świat prowadzić do rozmiłowania się w świętości.

57. [„REGULAMIN ŻYCIA”][373]

Krótki regulamin dotyczący przygotowania się do życia w stanie zakonnym

Regulamin życia

1. Rankiem, zaraz po przebudzeniu, powiesz z przejęciem: „Boże mój, pragnę wykonać całe to dobro, jakie wykonały, wykonują i wykonywać będą wszystkie osoby zakonne i wszyscy ludzie prawi, i jeszcze więcej!”

2. Podnieś się od razu, stań w obecności Boga, ubierz się z taką skromnością, z jaką ubierali się wszyscy święci; a w czasie tej czynności wzbudzaj akty wiary, nadziei i miłości.

3. Po włożeniu odzienia na siebie, klęknij u stóp Chrystusa Ukrzyżowanego i wyobraź sobie, że jesteś w kaplicy lub w chórze wraz z wszystkimi dobrymi zakonnikami i sprawiedliwymi ludźmi; przeprowadź rachunek sumienia z minionej nocy, kończąc go aktem skruchy. Potem odmów inne modlitwy skierowane do Przenajśw. Trójcy, do Ukrzyżowanego Jezusa, do Najśw. Maryi Panny, do św. Józefa, [Jana] Chrzciciela, do świętych Apostołów i do wszystkich świętych założycieli zakonów oraz do wszystkich Aniołów i Świętych.

4. Potem, w domu czy w kościele przeprowadź rozmyślanie przez kwadrans, czy przez pół godziny.

5. Wysłuchaj pobożnie Mszy św., odmawiając jakieś modlitwy w myśli czy wyrażone słowami, idące w parze ze świętymi czynnościami Najśw. Ofiary.

[373] Fascykuł 8- stronicowy bez daty, z inicjałami: A.I.D.G. – dla nieskończonej chwały Bożej.