Strona 122

Tom IV

2. Bóg – Mądrość z samej swej istoty – nawiedza tego, kto może się zwać istotną niewiedzą.

3. Bóg – Dobroć z samej swej istoty – nawiedza tego, kto zwać się może istotną nieprawością.

4. Bóg – Sprawiedliwość z samej swej istoty – nawiedza tego, kto zwać się może istotną niesprawiedliwością.

5. Bóg – Miłosierdzie z samej swej istoty – nawiedza tego, kto może się zwać istotnym okrucieństwem.

6. Bóg – Czystość z samej swej istoty – nawiedza tego, kto może się zwać istotną nieczystością.

7. Bóg – Świętość i Doskonałość z samej swej istoty – nawiedza tego, kto może się zwać istotną niedoskonałością.

Uwaga: Nie należy pomijać innych zwyczajnych aktów przygotowawczych.

Po Komunii św.

Bóg, który stał się człowiekiem, On nas żywi:

1. Swą nieskończoną Potęgą;

2. Swą nieskończoną Mądrością;

3. Swą nieskończoną Miłością;

4. Swą nieskończoną Sprawiedliwością;

5. Swym nieskończonym Miłosierdziem;

6. Swą nieskończoną Czystością;

7. Swą Nieskończonością i Doskonałością.

Uwaga: Nie należy pomijać innych zwyczajnych aktów dziękczynienia.

2

W związku z dziewięcioma Chórami Aniołów[367]

l. Zaleca się w różnych porach dnia, albo też w jednym jego ciągu, by ofiarowywać Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa na rzecz każdego z Anielskich Chórów, na podziękowanie za honory i dary przyznawane każdemu z nich, i dla uzyskania przebaczenia za niedbalstwa oraz dla zapobiegania im wszystkim tak u siebie, jak u wszelkich stworzeń w korzystaniu z Tajemnicy łask zlewanych na nasze dusze przez posługę Aniołów. [Zaleca się też], by wchodzić

[367] Fragment ten stanowi jeden z ważkich dowodów na sprawę przestawania na co dzień z przedstawicielami Wspólnoty Niebian (Świętych Obcowanie).