Strona 123

Tom IV

w kontakty z każdym z tych Chórów Anielskich i prowadzić z nimi dialog na temat tego, do czego każdy z nich został wyznaczony; tak np. z Serafinami rozmawiać o posłudze, jaką oni wykonują dla rozpalenia miłości Bożej w sercach ludzi. Dla skorzystania zaś z tego zaleca się poprosić o pouczenie, jak to oni miłują Boga, który jest Miłością z samej swej istoty.

2. Niech się zwróci do każdego z Chórów Anielskich o uproszenie względów, łask i darów celem pogłębienia, obrony i szerzenia katolickiej wiary i pobożności.

3. Niech z rozmowy tej wyjdzie z prośbą o darowanie uchybień, a także z nałożeniem sobie jakiejś umiarkowanej i nie rzucającej się w oczy pokuty.

3

W przygotowaniu na śmierć

Codziennie

1. Przygotować się do Komunii św. jakby ona miała być Wiatykiem.

2. Po Komunii trwać w rozmowie z Jezusem, by mocą swojego Najśw. życia zniweczył całą szpetotę i niegodność życia naszego oraz by udzielał nam wciąż i w pełni swego całego Najśw. życia.

3. Za każdym razem, gdy wchodzisz do chóru, albo gdy na jakimkolwiek miejscu nawiedzasz w duchu Najśw. Sakrament, schroń się w Ranie Jego Najśw. Boku, aby kształtować, odnawiać i udoskonalać mistyczną śmierć całego stworzenia oraz by żyć w Nim jakby w grobie życia.

Co tydzień

1. Spowiadać się, nawet więcej razy jeśli możliwe, jakby to była ostatnia spowiedź twojego życia.

Co miesiąc

1. W dniu dowolnie obranym odwiedzić w duchu miejsca święte Jerozolimy, gdzie Jezus Chrystus dokonał dzieła Odkupienia, aby duch usposobił się lepiej do przyjęcia owoców ukazanych przez Kościół, gdy mówi o swym Oblubieńcu – Jezusie: Qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit (pref. wielkanocna) – który umierając zniweczył śmierć, a zmartwychwstając odnowił życie.