Strona 121

Tom IV

wartość cierpienia: cierpienia czystego i najwyższego; by odnosiły pożytek z tej miłosnej drogi i by dostąpiły zbawienia. Jezusowi wraz z Ojcem i Duchem Świętym niech będzie chwała dziękczynienie i błogosławieństwo przez całą wieczność. Amen[363]

53. [ZNAKI DLA ROZPOZNANIA DUCHA BOŻEGO][364]

Duch Boży uczy: po pierwsze tego, co jest prawdziwe; po drugie, co pożyteczne; po trzecie, udziela światła, nie ciemności różniących się od tych ciemności, co oczyszczają duszę; po czwarte, czyni podatnym intelekt na odczucia innych ludzi, po piąte, podsuwa myśli pokorne; po szóste, daje jasne rozeznanie w ustalaniu tego, co się czynić powinno czy tego, co winno być poniechane, oraz poucza, jak ma się porządkować własne czynności. Powyższe skutki powoduje w rozumie.

W woli natomiast utrwala: po pierwsze, wewnętrzny spokój; po wtóre, pokorę serca, spływającą na wolę; po trzecie, świętą ufność w Bogu, połączoną z właściwym działaniem i zbawiennym lękiem przed samym sobą; po czwarte, giętkość w działaniu zgodnym ze wskazówkami wiary oraz w uleganiu natchnieniom i wezwaniom Bożym – co wszak cechuje prawdziwych wyznawców Jezusa Chrystusa; po piąte, prawość w zamierzeniach; po szóste, cierpliwość w przeciwnościach; po siódme umartwienie własnej woli oraz zaparcie się samego siebie; po ósme, miłość![365]

54. [KOMUNIA ŚWIĘTA][366]

1

Przed Komunią rozważaj następujące punkty:

1. Bóg – Potęga z samej swej istoty – nawiedza osobiście tego, kto jest istotną słabością.

[363] Na stronie 7 fascykułu doklejono bilecik z tekstem, jaki podajemy pod nrem 53.

[364] Zob. Przyp. 356 i 363.

[365] Następuje notatka Orlandiego, I. Ja niżej podpisany zaświadczam, że kartka ta napisana została własnoręcznie przez Sługę Bożego Ks. Wincentego Pallottiego zmarłego w Rzymie 22 stycznia 1850.Velletri, 10 sierpnia 1858, Karol Maria Orlandi S.M., Postulator sprawy. II. Znaki dla rozpoznawania ducha Bożego.

[366] 4- stronicowy fascykul z okresu po roku 1835 (?). Zawiera rady dla S. Gertrudy Costantini, przełożonej rzymskich Salezjanek dęli Umilta (†1848). Jej krótki życiorys przeznaczony do druku znajduje się w Aren. Gener, SAC w Rzymie. Por. Schulte, Gestalt, s. 409.