Strona 479

Tom III

Akt strzelisty:

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zgładzenie naszych grzechów, w intencji potrzeb Kościoła świętego i we wszystkich miłych Tobie celach[837].

[319b] Następnie wszyscy siadają i czyta się książkę o świętości kapłańskiego życia i o obowiązkach apostolskiej służby.

O godzinie 16.30[838] wszyscy mówią klęcząc[839] :

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości (w okresie wielkanocnym: Alleluja).

V. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie (Alleluja).

R. I odnowisz oblicze ziemi (Alleluja).

Módlmy się

Boże, któryś pouczył serca wiernych (…) Boże, który pysznym się sprzeciwiasz… Wszechmogący i najłaskawszy Boże, który dla spragnionego (…) Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, itd.

V. Królowo Apostołów,

R. Módl się za nami.

[319c] Wszyscy z odkrytą głową pozostają na klęczkach, a jeden z księży, wyznaczony przez dyrektora, głośno, pobożnie, wolno i wyraźnie czyta kolejny tekst Ewangelii św. Potem wszyscy siadają i czyta się ten sam tekst w języku ojczystym.

Uwaga: Wskazane jest czytanie tekstów Ewangelii świętych, wybranych i tłumaczonych przez Mastaiego[840] Można z tego czytać jeden rozdział na raz. Tłumaczenie czyta się od początku do końca wraz z umieszczonymi w przypisach uwagami, przy czym ten i ów z obecnych wypowiada w związku z tym stosowne uwagi.

Należy jednak pamiętać, że zasady konferencji wykluczają wszelkie uwagi krytyczne nacechowane zwykłą tylko uczonością, wszystkie natomiast powinny mieć na względzie rozwój życia w pobożności i świętości.

[319d] Na to czytanie i na snucie uwag poświęcić należy około dwudziestu minut. Wszystkim rozdaje się po tym wypisane na karteczkach pobożne zdania wyjęte z dziełka Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa[841]. Zdania te odczytuje głośno sekretarz. Podczas rozdawania karteczek wypowiada się odpowiednią jakąś refleksję.

[837] Zob. Enchirid. Indulg. (wyd. przedsoborowe), nr 219.

[838] Por. przyp. 374.

[839] Po wezwaniu Ducha Świętego następują dwie modlitwy z Mszału (w różnych potrzebach), umieszczone pod nrami 21 i 27.

[840] Mowa o Andrzeju Mastai-Ferretti (t 1828), biskupie Pesaro, stryju Piusa IX. Tyt. dzieła: Gli evangelisti uniti, tradotti e commentati, Roma 1818.

[841] Tomasz a Kempis (właściwie Henaenken), kanonik regularny Zakonu Sw. Augustyna, zmarł 1471. Jego dziełko De imitatione Christi powstało w latach 1416—1426. Wydano je najpierw bez daty w Augsburgu. Wydanie datowane pochodzi z roku 1470. Najstarszy polski przekład pochodzi z roku 1545. Pallotti o Tomaszu a Kempis mówi kilkakrotnie.