Strona 478

Tom III

być wielką szkodą dla niego. Należy przeto czynić wszystko co możliwe, by konferencje odbywały się przynajmniej raz w tygodniu, a nawet jeszcze częściej.

[318g] 7. O różnych sprawach, jakie na konferencjach omawiać należy Konferencje mają duchownym dostarczać właściwego i odpowiedniego pokarmu duchowego. A że dla swej świętości, wiedzy i gorliwości w sprawach związanych ze świętą posługą powinni oni być światłością świata i solą ziemi [por. Mt 5, 13-14], dlatego omawiać trzeba sprawy ascetyczne, naukowe oraz te, które dotyczą posługi kościelnej i ewangelicznej.

[319] 8. Sposób przeprowadzania konferencji, stosowany przez duchowieństwo rzymskie należące do Pobożnego Zjednoczenia założonego pod szczególną opieką Najśw. Maryi, Królowej Apostołów, który z łatwością może być stosowany przez duchowieństwo każdej diecezji [319a] W czwartek każdego tygodnia, albo też, gdyby w czwartek były trudności lub przypadło obowiązujące święto, to w środę, [w czasie konferencji] należy stosować, co następuje:

O godzinie 15.30[832] dla młodszego duchowieństwa i dla chętnych, choć niemłodych, przeprowadza się lekcję śpiewu gregoriańskiego[833].

O godzinie 16.00[834] duchowni zgromadzeni w kościele lub w odpowiednio przygotowanej większej sali z świętymi obrazami, a przede wszystkim z krucyfiksem i z wizerunkiem Najśw. Maryi, Królowej Apostołów, klęcząc, odmawiają z głębokim przejęciem następujące modlitwy:

Prosimy Cię, Panie, uprzedzaj nasze czyny natchnieniem Twoim i wspieraj Twą pomocą, aby każda nasza modlitwa i praca od Ciebie się zaczynała i przez Ciebie kończyła[835].

Wszechmogący Wieczny Boże, Duch Twój uświęca cale Mistyczne Ciało Kościoła i nim rządzi: wysłuchaj korne błagania nasze za wiernych każdego stanu, aby za laską Twoją wszyscy Ci wiernie służyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.[836]

Zdrowaś Maryjo, itd.

Królowo Apostołów. Módl się za nami.

[832] W oryginale według starej rachuby godz. 21.30.

[833] Śpiew gregoriański jest to śpiew liturgiczny rozwijany i stosowany według zasad podanych przez papieża Grzegorza I Wielkiego (590—604).

[834] W oryginale o 22.00, w dwie godziny przed.,Anioł Pański”, tj. o dzisiejszej godzinie 16.00.

[835] Modlitwa Actiones nostras, itd., z sobotniej liturgii Suchych Dni.

[836] Nieco inaczej w analogicznym tekście z Prokury I, Zob. Wyb. I s. 279.