Strona 47

Tom III

na mnie i na innych[68] obfitość Ducha Świętego. A jak pragnę, aby ta obfitość Pańskiego Ducha pomnażała się we mnie i we wszystkich stworzeniach, w każdym, itd. ∞ mnożonym w nieskończoność, tak ze wszystkimi stworzeniami zostawać pragnę zawsze w tymże Wieczerniku. Tak też częściej wedle możności przedstawiać sobie będę, że kiedy ja i inne stworzenia, itd. ∞ trwamy w Wieczerniku, zstępuje na nas obfitość i pełnia Ducha Świętego. Pragnę z niej odnosić owoce tak obfite, jakie odnosiliby z niej wszyscy Święci, Apostołowie i Maryja zakładając, że pełnię tę przyjęli z niedościgłą doskonałością itd. ∞; wyznam jednak przy tym swą nędzę itd. ∞ (powołuję się na Oświadczenie generalne), lecz równocześnie nie omieszkam prosić Świętych, Aniołów, Maryję i Jezusa, aby na mnie i na przyszłych kapłanów[69] oraz na wszystkie stworzenia zstąpiła takaż pełnia Ducha Świętego. Dlatego postanawiam ofiarowywać i ofiaruję teraz zasługi wszystkich stworzeń, Maryi i Jezusa oraz pragnę, abyśmy ja i wszystkie stworzenia naraz oddawali Bogu całą ową chwałę, jaką by Mu oddawało każde z osobna stworzenie przy takiejże obfitości łask (ale wracam do Oświadczenia generalnego).

[54] 30. Dnia l września 1816 roku dowiedziałem się z żywotu Wiel. Jana Berchmansa[70] (str. 51 i 52), że różne części łóżka rozdzielał on świętym Opiekunom i Obrońcom, a przed udaniem się na spoczynek ustawiał krucyfiks w taki sposób, by przy ocknięciu się rano ucałować zaraz z dobrą intencją Jezusa Chrystusa i od razu ściślej połączyć się z Bogiem.

Owoc, jaki mnie, istocie ze wszystkich najnędzniejszej i najniewdzięczniejszej, z tego poznania Pan raczy pomóc odnieść, jest następujący:

[54a] Nim się na spoczynek ułożę, rozdzielę miejsca wszystkim Mieszkańcom nieba w kolejności, jak następuje: Trójcy Przenajświętszej, Jezusowi, Maryi i innym Świętym wchodzącym w skład Najśw Rodziny, dziewięciu Chórom anielskim, chórom patriarchów, proroków, apostołów, uczniów, niewiniątek, męczenników, biskupów, wyznawców, doktorów, kapłanów, lewitów, zakonników, pustelników, dziewic, wdów, związanych węzłem małżeńskim oraz sprawiedliwych na ziemi[71]; pragnę jednak, by Trójca Przenajświętsza i Jezus Eucharystyczny byli całkowicie w mym sercu i w duszy mojej.

[54b] Będę się starał w ciągu dnia ponawiać częściej taki podział i rozmieszczanie oraz mieć je ustalone w pokoju i gdziekolwiek się

[68] ,,i na innych” — dod. póżn.

[69] Dosłownie: na tych, co mają być święceni (ordinandi).

[70] Święty Jan Berchmans, kleryk Tow. Jezusowego, †1621 — Za czasów Pallottiego najważniejszym życiorysem tego młodego Świętego była biografia napisana przez byłego jego ojca duchowego V. Cepari, wydana w r. 1627 i w innych kolejnych latach. Pallotti korzystał z wyd. czwartego. Por. ks Moccia, Lumi, I 87, przyp. 9.

[71] „oraz sprawiedliwych na ziemi” — dod. późn.