Strona 459

Tom III

na następny tydzień, gdyż po złożeniu sprawozdania z osiąganych owoców, [o. duchowy] będzie mógł postarać się o naprawienie błędów i [ewentualnie] odradzić odprawienie Mszy św.

15. Religijno-duchowny traktat w celu wyrabiania przychylności dla ducha wszystkich związków religijnych.

16. Co do ubioru[791].

17. Z mieszkania usunąć przedmioty zbyteczne, a przestrzegać ubóstwa i schludności.

18. Oddalać od siebie pragnienie godności i beneficjów.

19. To co zbywa, oddawać ubogim; o nich też powinno się rozmawiać.

[312d][792] 20. Jeśli nie jest się zajętym jakąś pracą charytatywną, ma się wracać zaraz do domu i odmówić Nieszpory wraz z Kompletą, jeśli możliwe; na „Anioł Pański” być w domu, aby mieć czas na skupienie, modlitwę i studium.

21. Codziennie czytać Pismo święte.

22. Należy ustalić czas na studium teologii dogmatycznej, [teologii] moralnej, Ojców Kościoła[793]. soborów i tego wszystkiego, co się z tym wiąże.

23. Czytanie duchowne, jeżeli nie da się dłużej, przynajmniej przez pięć minut, nawet przed położeniem się do łóżka.

24. Niech pokierują dobrze rodziną; można by w tym iść za duchem św. Karola[794] i dwojga owych świętych Małżonków[795].

25. Należy nosić zawsze krucyfiks.

[312e] 26. Porządek dnia dla rodzin: co wieczór Różaniec, przed Różańcem króciutkie rozmyślanie — jednego dnia o męce Pańskiej , drugiego o prawdach wiecznych; po Różańcu Witaj Królowo, Litania, sześć „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryja” wraz z „Chwała Ojcu” oraz trzy razy akty strzeliste: Niech będzie pochwalone i uwielbione, itd.[796] , wielbienie świętego Imienia Bożego[797] , dalej Chwalą i dziękczynienie, itd.[798]

Trzeba się też postarać o zapisanie całej rodziny do [Bractwa] Niepokalanego Poczęcia[799]

[791] Pozostawiono trochę nie zapisanego miejsca, w celu rozpracowania tego punktu w szczegółach.

[792] Następują dwie strony wypełnione przez Pallottiego znakami algebraicznymi, związanymi z jego studiami.

[793] W oryginale skrót „PP. CC” — Padri della Chiesa, może też być odczytany inaczej, np. Proposizioni Canoniche. Por. Moccia, OOCC V 420 nota 3.

[794] Zob. wyżej, przyp. 326.

[795] Nie wiadomo na pewno, jaką parę świętych małżonków ma Pallotti na myśli; prawdopodobnie Najśw. Maryję Pannę z św. Józefem.

[796] „itd.”, to znaczy: „[niech będzie pochwalone i uwielbione] imię Jezusa i Maryi”.

[797] Niech będzie Bóg uwielbiony…, itd., jak i w polskim zwyczaju.

[798] Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie…, itd.

[799] Zob. wyżej, przyp. 29. Chodzi prawdopodobnie o Bractwo Szkaplerza Niepokalanego Poczęcia.