Strona 458

Tom III

6. Każdy, z zasługą świętego posłuszeństwa[789] oddawać się będzie w Kościele Jezusa Chrystusa tym obowiązkom, do których skłania go duch [Boży].

7. Z niektórymi ćwiczeniami przewidzianymi regulaminem połączyć można egzortę, jako próbę omawiania spraw Bożych.

8. Ponieważ przy posiłkach nie urządza się czytania, niech się [obecni] starają opowiedzieć o jakimś [budującym] zdarzeniu albo prowadzić inną pobożną rozmowę.

9. Udając się na spoczynek niech wzbudzają intencję, by każdy oddech był jednocześnie aktem miłości Boga i przygotowaniem się do Komunii św. sakramentalnej lub przynajmniej duchowej.

[312b] 1. Niech duchowni, o których mowa, nie pogardzają jakimkolwiek związkiem religijnym, lecz wprost przeciwnie!

2. [Niech uprawiają] modlitwę, dni skupienia, niech oddają się studiom i niech wykonują pracę właściwą duchownym.

3. W sprawie odmawiania św. Oficjum.

4. W sprawie kierowania młodziutkimi kandydatami do stanu duchownego.

5. Co dzień osobna modlitwa w intencji krzewienia religii oraz wszelkich dzieł zmierzających do większej chwały Boga, Jezusa, Maryi, Aniołów i Świętych, modlitwa w intencji dusz czyśćcowych i o pomyślność duchową i doczesną całego świata.

6. Dobry przykład.

7. Szacunek dla wszystkich, nawet najniższych zwierzchników kościelnych.

8. Rzetelne przestrzeganie postów ustanowionych przez Kościół.

9. Inne uczynki pokutne — za zgodą dyrektora czy przełożonego. Gdy zaś chodzi o jakość pokarmów, należy we wszystkim dostosować się do wspólnego rodzinnego stołu — nawet gdyby coś nie smakowało, byle nie szkodziło zdrowiu; wieczorem nie należy folgować zbyt apetytowi.

[312c] 10. Cela i kościół niech będą ich rajem.

11. Rozmowy w domu niech będą budujące albo należy je przerywać, a gdy się to nie da — odejść.

12. Nie należy rano zabierać się do pracy przed złożeniem Najśw. Ofiary, przed odmówieniem przepisanych części Brewiarza i przed odprawieniem rozmyślania.

13.[790] Ustalić należy tryb życia dostosowany do zajęć poszczególnego duchownego i uzgodniony z ojcem duchowym, któremu dwakroć w miesiącu należy zdać sprawę z wszystkiego.

14. Spowiedź jak i Mszę św. należy odprawiać w czasie wyznaczonym przez ojca duchowego; o pozwolenie trzeba jednak prosić co tydzień

[789] „z zasługą świętego posłuszeństwa” — dod. późn.

[790] Na marginesie.widoczne są różne znaki algebraiczne, oddzielone od tekstu osobnymi liniami.