Strona 445

Tom III

[302] Przyjęcie agregatek po trzech miesiącach do Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka

Po upływie trzech pierwszych miesięcy rozpoczną pobożne dziesięciodniowe przygotowanie bliższe, a po jego ukończeniu, w dniu oznaczonym przeprowadzi się w obecności całej wspólnoty obłóczyny według pobożnego i przejmującego do głębi ceremoniału tegoż Trzeciego Zakonu.

Agregatki, które doznały już łaski obłóczyn i które pragną korzystać jeszcze bardziej ze środków wiodących do wzniosłych celów Stowarzyszenia, będą ponadto dopuszczone do złożenia profesji w Trzecim Zakonie Świętego Franciszka z Asyżu.

Wszystkie starać się będą o to, aby wedle możności przestrzegać dokładnie reguł i ślubów świętego Zakonu; zgodnie zaś z prawdziwą potrzebą będą mogły korzystać z tych zadań, jakie przyzna przełożony Trzeciego Zakonu[764] (…). Ale jest rzeczą wskazaną, by sam dyrektor Stowarzyszenia zaopatrzył się w niezbędne i potrzebne upoważnienia, aby agregowane do Trzeciego Zakonu nie były pozbawione uczestnictwa w jego dobrach duchowych.

[303] O pogłębianiu duchowym według reguł Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka

Nie wystarczy, by pobożne kobiety agregowane przywdziały szkaplerz i złożyły profesję w Trzecim Zakonie; godzi się jeszcze, by życie ich kierowało się stale duchem reguł tegoż Zakonu, aby doszły do owej pełni ducha, jaka jest niezbędna do rozniecenia gorącego pragnienia większej chwały Bożej i zbawienia dusz, jaki wymagany jest do celu tak szlachetnego i świętego, jak poświęcenie się oddawaniu pokornych posług w rodzinach, przy których wobec wielkich napotykanych trudności mają świadczyć tyle dobra, a przy tym pokonywać pokusy, jakie szatan, wróg Boga i dusz. usiłuje mnożyć dla obrzydliwych swych celów.

[303a] W celu pogłębiania tej niezbędnej kultury [duchowej] dyrektor będzie to miał na uwadze w cotygodniowych konferencjach duchownych, a stosownie do okresów czasu i z okazji rozmaitych pobożnych praktyk czy pokut zakonnych, a także w święta tegoż Zakonu, będzie odpowiednio zwracał na to uwagę i podawać będzie niezbędne wskazówki, aby to nie szło w zapomnienie, lecz by duch każdej [agregowanej] znajdował się w gorliwym usposobieniu.

Pamiętać więc będzie w okresie odprawianych nowenn do ważniejszych świętych Mężów i Niewiast oraz świętego Założyciela Zakonu o zalecaniu pełnienia aktów cnót i wykonywania pobożnych ćwiczeń w każdym dniu nowenny i w święte samo; zachęci też agregatki, aby poprosiły własnego ojca duchowego o wskazanie tego, co powinny by

[764] Podano tu adres rzymski tegoż przełożonego.