Strona 438

Tom III

U kobiet, które dla chleba idą do rodzin na służbę, przeważa najczęściej troska o korzyści doczesne ze szkodą dla duszy, co prędzej czy później w domu, w którym przebywają, staje się przyczyną zguby.

W gorszym jeszcze położeniu są rodziny, do których ku największemu nieszczęściu wdzierają się niegodziwe kobiety, a takowych wcale nie jest tak mało.

[297b] Bardzo rzadko trafiają się niewiasty pobożne będące prawdziwą pociechą dla katolickich rodzin. Aby ich było więcej, trzeba zanosić prośby do Miłosierdzia Bożego o udzielanie niebieskich darów, dzięki którym w sercach chrześcijańskich niewiast rozniecałby się gorący żar o chwałę Bożą i wieczne zbawienie dusz, oraz o to, by takie właśnie niewiasty podejmowały się funkcji służących na podobieństwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, który dla naszego zbawienia przyjął postać sługi [por. Flp 2, 7].

Jeżeli znajdą się chrześcijańskie kobiety ożywione taką gorliwością i nawykłe do praktykowania cnót chrześcijańskich nie w ustroniu formacyjnego domu, z dala od niebezpieczeństw świata, ale właśnie wśród niego, to wtedy pod tym względem zaspokojone będą potrzeby rodzin.

Oto, do czego zmierza Stowarzyszenie! Wynika stąd, że jest ono tak bardzo potrzebne, jak potrzebne jest zaradzanie w najpełniejszej mierze potrzebom rodzin.

I jakkolwiek Bóg mógłby w niewieścich sercach rozlewać swe łaski i bez tworzenia osobnego zrzeszenia czy stowarzyszenia, to jednak na drodze zwyczajnej Ojciec Niebieski udziela hojnie łask swoich tym, którzy w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa wiążą się z sobą razem, zgodnie z przyrzeczeniem tegoż Boskiego Odkupiciela [por. Mt 18, 20].

[297c] O koniecznej ufności, że dojdzie się do rozwoju Stowarzyszenia

Nie da się zaprzeczyć, że Stowarzyszenie, jak z jednej strony pożyteczne jest i konieczne, tak z drugiej napotyka trudności w osiąganiu upragnionych sukcesów.

Ale podobnie jak zakrawałoby na herezję twierdzenie, jakoby Bóg nie mógł udzielić łask koniecznych do założenia i rozwoju Stowarzyszenia, tak też wielkim błędem byłoby mówić, że łask tych osiągnąć nie można nawet przez stosowanie niezawodnego środka, jakim jest pokorna, ufna i wytrwała modlitwa. Wszak Boski Odkupiciel związał się swym uwielbienia godnym zapewnieniem: Proście, a otrzymacie [por. J 16, 24]. A gdy prosimy o łaskę związaną z chwałą Bożą, a czynimy to z pokorą, ufnością i wytrwałością, to według zapewnienia świętych teologów otrzymamy to na pewno. Otóż łaska założenia i rozwijania tego Stowarzyszenia łączy się z chwałą Bożą i z pożytkiem dusz; jeżeli przeto prosimy tak jak należy, otrzymamy ją na pewno, zwłaszcza gdy modlimy się przez zasługi Jezusa Chrystusa, który stał się sługą dla naszego zbawienia [por. Flp 2, 7],