Strona 412

Tom III

[280d] 21. Na każdy miesiąc wyznacza się św. Opiekuna.

22. Przy każdej konferencji Zespołu obiera się cnotę — przedmiot praktykowania aż do następnego spotkania.

23. Pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się serią rocznych zebrań. Należy sporządzić kalendarz zebrań, konferencji, dni skupienia i zgromadzeń tak Zespołu jak Związku.

24. Na zebranie przeznaczy się półtorej godziny: pół godziny na czytanie duchowne z Rodrycjusza[705] , pół na konferencję, pół na wyznanie win i pokutę.

25. W kaplicy przechowywać należy spis członków, kandydatów i zmarłych.

26. Rozmieści się stacje Drogi Krzyżowej w kaplicy czy w innym pomieszczeniu.

27. Dla użytku członków winno się też przygotować sznury, krzyże i cierniowe korony.

28. Zebrania ogólne, jeśli odbywają się w dniu spotkania Zespołu, urządza się po nim; stąd zaczyna się je o godzinę wcześniej.

29. Potrzebny jest też zeszyt z pokutami, podzielony na 24 części odpowiadające liczbie konferencji w ciągu roku; w każdej części jest pięć punktów pokutnych według liczby tych, co mają wyznawać swe winy, i jeszcze jeden punkt dla oskarżonego lub oskarżającego bez pokory[706].

[280e] Formuła nakładania pokuty

Miłość oraz duch pokuty [obowiązujący] w naszym najmniejszym Zrzeszeniu zebranym w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najśw. Dziewicy i wszystkich Aniołów i Świętych pobudza cię, bracie NN, abyś się przygotował na doznanie zmiłowania Bożego za winę twoją i do lepszego przestrzegania statutów[707].

Wezwany całuje ziemię na znak, że przyjmuje pokutę, po czym zbliża się do kierownika, który mówi:

„Wszechmoc Boga Ojca i Mądrość Syna Bożego i Moc Ducha Świętego niech cię ustrzeże od wszelkich wykroczeń przeciw statutom. Amen”.

Następnie przekazuje się mu pocałunek pokoju.

[280f] 30. Gdyby kierownik nie mógł poświęcić godziny na przygotowanie się do konferencji, przyjdzie do kaplicy, wyzna swą winę, otrzyma za nią od swego zastępcy pokutę; zamiast konferencji odprawi się Drogę Krzyżową pod przewodnictwem idącego boso kierownika. Teraz kierownik siedząc przed ławkami z odkrytą głową odczyta rozdział o treści zbliżonej do przedmiotu, który miał być omawiany na

[705] Chodzi tu o dzieło pt. Ejercicio de perfection y virtudes cristianas, wyd. pierwsze w Sewilli 1609, znane i w przekładach, również polskim. Zob. Wyb. I s. 263 przyp. 2.

[706]. Patrz wyżej, nr 10 w mrze [280b]

[707] W tym miejscu nakładało się pokutę.