Strona 407

Tom III

Wszystko, jak wskazałem wyżej, gdy mowa o porze porannej, po czym odprawi się Mszę św. itd. — nastąpi odprawianie Mszy św., a w czasie ofertorium kapłan rozpocznie fervorino przygotowujące do Komunii świętej. Po skończeniu przemówienia, w czasie Komunii kapłańskiej, zebrani odmówią głośno Confiteor i przystąpią do Stołu Pańskiego. Gdy wszyscy wrócą na swe miejsca, kapłan, itd. odmówi gorące dziękczynienie, a po nim zaintonuje się Anima Christi, sanctifica nos, itd. wraz z modlitwą: Deus, qui nobis sub Sacramento, itd.

Na koniec odmówi się sześć „Ojcze nasz”, „Zdrowaś” i „Chwała Ojcu” w celu uzyskania św. odpustów, trzy „Zdrowaś” do Najśw. Dziewicy, Psalm (129) De profundis dla wspomożenia dusz czyśćcowych i zamknie się święte ćwiczenia modlitwą św. Ignacego Loyoli: Przyjm, Panie, całą mą wolność[685]

To samo czynić się będzie w obowiązujące święta Najśw. Maryi, w święta św. Michała Archanioła, świętych Apostołów Piotra i Pawła, św. Franciszka Ksawerego[686] Opiekuna i w sześć niedziel poprzedzających uroczystość św. Alojzego Gonzagi.

[279f] Co roku:

„Miesiąc Maryjny”

Czternaście głównych świąt Najśw. Maryi i uroczystości wyżej wzmiankowanych poprzedzać się będzie krótkimi nowennami; a to samo czynić się będzie przed uroczystością Najśw. Serca Jezusowego.

W święta Najśw. Maryi wieczorem wygłosi się odpowiadające okoliczności przemówienia, odśpiewa się Ave Maris Stella, udzieli się błogosławieństwa Najśw. Sakramentem i poda się do ucałowania obecnym relikwie Najśw. Dziewicy lub Świętych, których obchodzi się uroczystość.

Przemówienie wygłaszać się będzie również w każde wyżej wspomniane święta.

W popołudniowej porze dni, w które przypadają nowenny na cześć świętych Apostołów Piotra i Pawła, odbywać się będą ćwiczenia duchowne tak dla mężczyzn, jak i dla niewiast.

Sposób ich odprawiania będzie następujący:

Półgodzinne czytanie duchowne w czasie schodzenia się ludu, po czym trzecia część Różańca o nawrócenie grzeszników.

1. Odśpiewa się „Pozdrowienie anielskie”: Bóg niech Cię wybawi, o Maryjo.

2. Przeprowadzi się katechizację.

3. Odśpiewa się Veni Creator Spiritus, wraz z modlitwą: Deus, qui corda fidelium, itd.

[685] Jedna z dziękczynnych modlitw po Mszy św., umieszczonych w Mszale Rzymskim.

[686] To jest 29 IX, 29 VI, 3 XII, 21 VI. — O Alojzym Gonzadze zob. przyp. 16. Święty Franciszek Ksawery, Apostoł Indii, zmarł w roku 1552. Obydwaj — członkowie Tow. Jezusowego.