Strona 381

Tom III

i prostocie serca oraz z pokorą ducha, uczciwością życia, prawością obyczajów, stając się jak najniewinniejszymi w obliczu Boga i nienagannymi wobec ludzi, gdyż w ten sposób będą się mogli stać cichymi głosicielami cnót i pogromcami występków.

Nota 2: Czas potrzebny na dojście do stacji Drogi Krzyżowej poświęcić należy na odmawianie Różańca świętego ku czci Najśw. Maryi Panny; w miarę możności należy też odmawiać Litanię do Matki Bożej oraz śpiewać pobożną pieśń, jak to jest w zwyczaju podczas misji.

Nota 3: Jeżeli pada deszcz lub drogi zasypane są śniegiem, nauka i Droga Krzyżowa odbywają się w kościele, a na zakończenie, stosownie do zwyczaju, odmawia się odpowiednie modlitwy i udziela świętego błogosławieństwa.

[269e] Uwaga I

Jeżeli w dni świąteczne urządza się po wsiach czy miastach w niektórych kościołach jakieś pobożne ćwiczenie, to udział w nabożeństwach brać będą same tylko kobiety, gdyż mężczyźni w tym czasie zajęci będą ćwiczeniem omówionym wyżej. Gdyby jednak w jakiejś miejscowości nie było w dni świąteczne żadnego pobożnego ćwiczenia, to po zakończeniu nauki należy wygłosić w kościele wyłącznie dla kobiet egzortę dostosowaną do ich stanu i odprawić z nimi Drogę Krzyżową. Po jej odprawieniu jeden z duchownych przemówi krótko, lecz serdecznie, aby serca uczestniczek pobudzić do skruchy i do współczucia z Ukrzyżowanym Jezusem oraz z Matką Bolesną. Następnie po odmówieniu kilku dowolnych, krótkich modlitw, według uznania i gorliwości duchownego, udzieli się błogosławieństwa Najśw. Sakramentem. Jeżeli nie można urządzić uroczystego wystawienia, błogosławieństwa udzieli się Najśw. Sakramentem — w puszce.

[269f] Uwaga II

W miejscowościach gdzie jest tylko jeden proboszcz mężczyźni wyruszają po nauce z proboszczem w sposób podany wyżej, aby nawiedzić miejsce pobożne uznane za sanktuarium. Kobiety zaś pozostają w kościele, by [tam] zadośćuczynić swojej pobożności. Po powrocie mężczyzn z proboszczem wszyscy wierni zebrani w kościele — zajmujący jednak oddzielne miejsca dla kobiet i mężczyzn — słuchają przemówienia proboszcza wygłaszanego na sposób nauki misyjnej. Proboszcz kończąc tę naukę, z krucyfiksem w ręku, niech pobudzi zebranych wiernych do obrzydzenia sobie grzechów i do współczucia z Cierpiącym Jezusem oraz Bolejącą Maryją. Następuje odprawienie Drogi Krzyżowej, a po odmówieniu przez proboszcza jakichś dowolnie obranych modlitw udzieli się błogosławieństwa Najśw. Sakramentem w puszce, o ile nie można urządzić wystawienia w formie publicznej.

[269g] Uwaga III

Pobożne nabożeństwo zarówno poranne jak również po nauce w ciągli dnia urządzać się będzie we wszystkie święta w ciągu roku.