Strona 38

Tom III

czynnościach popełniam błędy, zwłaszcza w czynnościach, które należy wykonywać. Ty racz oświecić mój umysł, zapalić mą wolę, oczyścić me serce i uświęcić mą duszę.

3. [WSPOMNIE NIE ŚW. OPATA MOJŻESZA]

(Lumi — 3, t. I, s. 65; rok 1816)

[39] Święty Mojżesz[49] opat dał następującą radę: Poddaj się pod kierownictwo człowieka wymagającego i surowego, który by się z tobą obchodził twardo i szorstko, a potem staraj się przyjmować wszelką naganę i poniewieranie nie inaczej, niż jakbyś pił mleko i miód, a zapewniam cię, że w krótkim czasie znajdziesz się na szczytach doskonałości.

4. [OŚWIADCZENIA DUCHOWE. ĆWICZENIA POBOŻNOŚCI ITD.]

(Lumi — 6, t. I, s. 66—121; rok 1816)[50]

A.I.D.P. — I.M.I. — D.A. — M.M.[51]

[40] 1. Bóg jedynie, jedynie, jedynie, jedynie, jedynie, jedynie, jedynie, itd., ∞, Bóg mój jedynie!

2. [Panie], przed Tobą cała ma tęsknota i wzdychanie moje nie jest ukryte przed Tobą [por. Ps 37, 10].

3. Wyznaję przed Tobą i wszystkimi stworzeniami, itd. ∞ , nieskończoną Twą doskonałość i doskonałość wszelkich innych stworzeń, a zwłaszcza Najśw. Maryi zawsze Dziewicy, itd.; wyznaję zawsze tu i wszędzie mą bardzo wielką i nieskończoną niemal nędzę, ubóstwo, ślepotę, itd.

[41] 4. Jestem najnędzniejszym i więcej jeszcze niż najnędzniejszym. I to jest moje imię, i u nikogo nie ma ani nie było, ani nie będzie takiej słabości, niewiedzy, nędzy i bezbożności, jak moja.

5. Spośród zrodzonych przez niewiastę nie powstał nędzniejszy ode mnie [por. Mt 11, 11].

6. Spraw, Panie, bym (jak się godzi) kroczył drogą nieskończenie świętą, bezpieczną, doskonałą i zakrytą przed oczyma ludzi. Spraw,

[49] O Mojżeszu Eremicie (t ok. 390) zob. Bibliotheca Sanctorum, t. IX 652—654.

[50] Przed 10 IX 1816, por. nr [66] 46.

[51] Ad Infinitam Dei Gloriam [=Dla nieskończonej chwały Bożej]. Jesus, Maria, Joseph [= Jezus, Maryja, Józef]. Deus Adest [= Bóg jest obecny]. Memento Mori [= Pamiętaj, te umrzesz].