Strona 39

Tom III

Jezu, byśmy wszyscy byli świętymi i doskonałymi, jak świętym i doskonałym jest Ojciec nasz Niebieski [por. Mt 5, 48].

[42] 7. Spraw, o Panie, by święciło się imię Twoje [por. Mt 6, 9], imię Jezusa i Maryi oraz by wielbione było imię Aniołów i Świętych. Tobie, o Najświętsza Trójco, największa, nieskończenie wielka chwała i dziękczynienie, mnie zaś (o ile to tylko możliwe) największa i nieskończona męka, tortury, udręki, potwarze, męczeństwa, itd., i przyjmowane z miłości ku Tobie, bezgraniczne cierpienia i pogarda.

[42a] Spraw, aby nieprzeliczonym światom, itd. ujawniła się nieskończona Twa doskonałość i największa moja i prawie nieskończona nędza, ubóstwo i bezbożność, itd. Niech spadnie na mnie wszelkie cierpienie — pozwól mi tyle cierpieć, ile tylko zechcesz, itd., byłem Cię tylko kochał, bo jesteś miłości godzien. A proszę Cię o to przez nieskończoną Twą doskonałość, przez zasługi Jezusa oraz przez zasługi[52] i wstawiennictwo Maryi, Aniołów i Świętych. I jeszcze, niech przez nieskończone miłosierdzie Twoje odpoczywają w pokoju dusze wiernych zmarłych i naszych krewnych. Spraw także, aby te dusze ubłagały swymi prośbami nawrócenie niewiernych, heretyków i grzeszników, itd. teraz i zawsze na całym świecie[53].

[42b] 8. Nie chcę prócz Boga niczego, niczego, itd. ∞. Boże mój, wszystko, wszystko, wszystko ∞. Boże jedyny, jedyny, jedyny ∞, cierpieć i być dla Ciebie wzgardzonym nieskończenie, jeśli możliwe, ∞. O raju, raju, raju ∞! O jak pięknie jest wykonywać wszystkie cnoty w stopniu najbardziej doskonałym i heroicznym ∞! O, gdyby można nieskończenie miłować, nieskończenie cierpieć i wzgardzonym być za Boga mego![54]

[43] 9. Pragnę ogromnie miłować Boga tak, jakbym chciał (i chcę urzeczywistnić czynem), bym dla oddania Mu nieskończonej chwały miłował Go w przeszłości i teraz z niedoścignioną doskonałością mnożoną w nieskończoność itd., ∞ O§O od całej wieczności przez całą wieczność, uwielokrotnianą w nieskończoność, itd. ∞ O§O, ale tak, bym w tym samym czasie był w niebie i na ziemi: w niebie, by miłować Boga w stopniu najwyższym, na ziemi, by dla miłości Bożej, itd., itd.., ∞ O§O kochać i cierpieć w najwyższym, itd., itd., ∞ O§O stopniu, aby tak wzrosła i dla nieba ta miłość Boga, na jaką On zasługuje: baz granic we wszystkich nieprzeliczonych momentach itd., itd., ∞ O§O.

[43a] Wiedząc jednak, że wskutek swej nędzy, itd. ∞ nie jestem zdolny do tak wielkiej miłości, wzywam na pomoc wszystkie absolutnie stworzenia, Maryję, itd., wzywam Jezusa, aby mi pomogli miłować. Wyznaję tę nędzę, itd. ∞ O§O, i pragnę aktem miłości czy innej

[52] „Jezusa oraz przez zasługi” — dod. późn.

[53] „teraz i zawsze na całym świecie” — dod. późn.

[54] „O, gdyby można nieskończenie… Boga samego!” — dod. późn.