Strona 377

Tom III

[268d] 10. Tam, gdzie odprawia się misje, należy zaznaczyć w kilku miejscach następujące krótkie zdania wypisane wielkimi literami: „Bóg nas widzi”, „Wieczność”.

11. Również we wszystkich szkołach umieścić należy podane wyżej zdania: „Bóg nas widzi”. „Wieczność”. Zaprowadzić też trzeba codzienne dziesięciominutowe czytanie duchowne. W sobotę czyta się przykład z życia Najśw. Panny, nauczyciel zaś czy nauczycielka niech poda jakąś refleksję moralną.

12. Tam. gdzie to możliwe, należy wprowadzić codzienne nawiedzenie Najśw. Sakramentu i Najśw. Maryi Panny według sposobu podanego przez św. Liguoriego w dziełku pod tytułem: Nawiedzenie Najśw. Sakramentu i Najśw. Maryi Panny na każdy dzień miesiąca[595].

[268e] 13. Należy założyć związek chłopców (giovanetti), by według pewnego porządku spędzać dni świąteczne i wakacyjne.

14. Tam, gdzie jeszcze nie istnieje, należy w Wielki Piątek wprowadzić trzygodzinne nabożeństwo ku uczczeniu konania [Pana Jezusa] i jednogodzinne nabożeństwo ku czci Matki Boskiej Bolesnej, a w Wielki Czwartek jednogodzinne nabożeństwo na wspomnienie ustanowienia Najśw. Eucharystii.

15. W każde święto lub przynajmniej dwa razy w miesiącu należy odprawić Drogę Krzyżową.

[268f] 16. Zachęcać do nawiedzania kościoła należącego do Zakonu Ojców Dominikanów, ponieważ papież Benedykt XIII, dominikanin, w bulli swej z dnia 26 V 1727 udzielił wiernym obojga płci, nawet nie wpisanym do Różańca świętego, wszystkich odpustów, darowania win i kar, które to odpusty przyznane zostały przez jego poprzedników lub zostaną w przyszłości przyznane jakiemukolwiek zakonowi lub kościołowi Kanoników Regularnych, tak żebrzących jak nieżebrzących, zrzeszeniom, bractwom, szpitalom, zakonom rycerskim i pobożnym miejscom, pod warunkiem nawiedzenia kościoła lub kaplicy czy oratorium tychże Tercjarzy i Tercjarek tegoż Zakonu Św. Dominika[596].

Uwaga: Odpust ten został uznany za autentyczny przez Świętą Kongregację Odpustów[597] dnia 28 VIII 1817 roku.

[595] Alfons Maria Liguori, założyciel Zgromadzenia Najśw. Odkupiciela (Redemptoryści), biskup św. Agaty z Goty, ogłoszony błogosławionym w 1816, a świętym w 1839 roku. Papież Pius XI przyznał mu tytuł Doktora Kościoła. Zasłużony zwłaszcza z powodu ogromnego wkładu w dziedzinę nauki teologii moralnej.

[596] Święty Dominik Guzman (1170—1221) założył w roku 1216 Zakon Braci Kaznodziejów (Dominikanie), a wcześniej, w r. 1205, Zakon Dominikanek. Tercjarski Zakon założony został w 1220 roku.

[597] Święta Kongregacja Odpustów, utworzona w roku 1669 przez Klemensa IX, została przez Piusa X włączona w roku 1904 do Kongregacji Świętych Obrzędów.