Strona 376

Tom III

niżej: 1) Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa[583] , 2) Trójcy Przenajświętszej, istniejące przy kościele Ojców Trynitarzy Bosych[584] , 3) Najśw. Serca Jezusowego[585] , 4) Najśw. Serca Maryi Panny[586] , 5) Różańca Świętego[587] , 6) Karmelitańskiego[588] , 7) Paska Najśw. Maryi Panny przy kościele Ojców Augustianów[589] 8) Niepokalanego Poczęcia przy kościele Ojców Teatynów[590] , 9) Matki Boskiej Bolesnej przy kościele Ojców Serwitów[591] 10) Milicji Anielskiej Św. Tomasza z Akwinu przy kościele Ojców Dominikanów[592] , 11) Imienia Bożego również przy kościele Ojców Dominikanów[593] , 12) Najśw. Maryi Panny od Wykupu Niewolników przy kościele Ojców Mercedariuszy[594].

[583] Zob. wyżej, przyp. 4.

[584] Po założeniu Zakonu Trójcy Przenajświętszej dla Wykupu Niewolników, św. Jan z Mathy (†1213) założył też bractwo, którego członkowie wspierać mieli cele Zakonu modlitwą i ofiarą. Do tego Bractwa Trójcy Przenajświętszej należał Pallotti od 11 XI 1816 roku. Kościół Trynitarzy to świątynia pod nazwą issima Trinita dei Monti, położona na górze tuż przy Piazza di Spagna. Od roku 1823 należała do Zgromadzenia Sióstr Serca Jezusowego (Sacre Coeur). Z tymi Siostrami św. Wincenty Pallotti związany był w sposób szczególny.

[585] Zob. wyżej, przyp. 31.

[586] Zob. wyżej, przyp. 4.

[587] Bractwo Różańca Świętego powstało w Walencji (Hiszpania) za czasów św. Dominika (†1221), założyciela Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikanów). Za czasów Pallottiego siedziba rzymska Bractwa mieściła się przy kościele San Nicola dei Prefetti, znajdującym się przy ulicy o tej samej nazwie. Święty należał i do tego Bractwa.

[588] Bractwo stanowiło III Zakon Karmelitański założony przez krzyżowca, św. Bertolda z Kalabrii (†1188),w roku 1154 na górze Karmelu. Do Bractwa należał Pallotti od 16 XII 1816 roku. Karmelici posiadali w Rzymie kilka kościołów: a Maria dei Carmine alla Traspontina, tuż obok Watykanu; a Maria dei Carmine na Zatybrzu, obok S. Crisogono; a Maria dei Carmine alle Tre Cannelle; a Maria della Scala również na Zatybrzu.

[589] Arcybractwo Matki Bożej Pocieszenia powstało w Bolonii w roku 1575 przy kościele należącym do Zakonu Braci Św. Agustyna. Do tego Zakonu Augustianów należał w Rzymie bardzo popularny kościół a Maria dei Popolo przy placu tejże nazwy. Pallotti do tego Arcybractwa należał od 23 XI1816.

[590] Zob. wyżej, przyp. 29.

[591] Bractwo to jest III Zakonem Sług Maryi (Serwitów), założonych w roku 1233 we Florencji, zatwierdzonych przez Benedykta XI w roku 1254. Pallotti należał i do tego Bractwa, mającego w Rzymie siedzibę przy kościele San Marcello położonym przy Piazza San Marcello al Corso.

[592] Bractwo Paska Św. Tomasza z Akwinu, czyli Milicji Anielskiej, agregowane do Zakonu Dominikanów, znajdowało się w Rzymie przy kościele a Maria sopra Minerva, tuż obok Panteonu. Do tego Bractwa Pallotti należał od 2 II1817 roku.

[593] Zob. wyżej, przyp. 44.

[594] Bractwo Matki Bożej od Wykupu Niewolników zostało założone przez Zakon występujący pod tą nazwą — od Wykupu Niewolników. Założycielem był św. Piotr z Noli (†1256). Siedziba rzymska Bractwa mieściła się przy klasztorze tegoż Zakonu przy Viale Regina Margherita. Pallotti należał do Bractwa od 31.VII.1818 roku.