Strona 344

Tom III

Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu [por. J l, 7].

[255] Regulamin pewnej pobożnej Kongregacji.

„Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata” [Ga 6, 14]. „Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia” (tamże).

[255a] Jezus przemawia do serca dyrektora Kongregacji.

Oto, synu, widzę cię w otoczeniu wielkiej rzeszy dusz, które znajdując się w potrzebie i będąc zgłodniałe, dopraszają się pokarmu niebieskiej nauki i pragną korzystać z sakramentów świętych. Powierzam je twojej, synu, opiece. Pomnij, że Ja tak bardzo je miłuję, iż za nie umarłem na krzyżu. Odwagi, synu, potrzeba ci mojego ducha, który jest duchem gorliwości, pokory, łagodności, słodyczy, pokoju, uciszenia, wreszcie — duchem najżarliwszej miłości i najwznioślejszej doskonałości. Powinieneś jednak zdawać sobie sprawę, że ducha mego nabywa się w skupieniu i na modlitwie; dlatego unikaj tłumu i zbędnych rozmów z ludźmi, a szukaj Mnie w samotności i w głębi serca swego. Kiedy bowiem w samotności prosić będziesz mojego Niebieskiego Ojca, Ja mówić będę do twojego ducha, i zstąpi na cię pełnia moich darów.

[255b] Uwaga: Jeśli ten regulamin Kongregacji stosowany będzie i dla dziewczynek, to poza innymi zmianami wprowadzi się jeszcze następującą:

1. Z wyjątkiem dyrektora, którym winien być kapłan jak najbardziej przykładny, wszystkie inne zaangażowane osoby mają być rodzaju żeńskiego.

2. Zamiast Oficjum o Najśw. Maryi Pannie lub Oficjum za zmarłych wiernych odmawiać się będzie trzecią część Różańca. A ponieważ w nrze 6 postanawiamy, że podczas pierwszego zebrania członków Kongregacji w każdym miesiącu odmawiać się będzie podczas Mszy św. Różaniec, to aby go nie powtarzać, będzie się odmawiało Koronkę o Imieniu Jezus[478].

3. Za szczególną Patronkę dziewczynek obieramy św. Różę z Viterbo[479].

[256] Sposób, w jaki odbywać się mają zebrania Kongregacji. Uwaga: Kongregacja założona jest pod dostojnym wezwaniem Najświętszego Sakramentu i pod możną opieką Niepokalanej Maryi, Matki

[478] Koronka ku czci Chrystusa Pana składa się z 33 „Ojcze nasz”, dla uczczenia 33 lat życia Jego na złemi, oraz z 5 „Zdrowaś Maryjo” dla uczczenia pięciu Ran Jezusowych. Koronkę ułożył kameduła, błog. MłchaJ z Florencji, w wieku XV, a zatwierdził Leon X. Por. przyp. 27.

[479] Róża z Viterbo, kanonizowana w roku 1726, zmarła w roku 1251 w 18 roku życia jako członkini III Zakonu Św. Franciszka. Pallotti wspomina tę ubogą i świętą Dziewicę nieraz w swoich Pismach.