Strona 343

Tom III

Matki Maryi, wszystkim swym uczniom i dziatwie szkolnej z Frascali oraz z innych okolic (a gdyby to było możliwe, to i wszystkim stworzeniom), odmawiać na cześć Maryi modlitwę-oświadczenie, jakie zwykł odmawiać św. Alojzy Gonzaga[474]

We środę rozpoczynam rekolekcje przed święceniami diakonatu[475] , dlatego potrzebna mi modlitwa ze strony Księdza. Proszę mnie polecać modlitwom zakonnic i innych osób. Pozdrawiam wszystkich, żyjmy wszyscy zanurzeni w Najśw. Sercach Jezusa i Maryi oraz pogrążajmy się w Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.

4. [REGULAMIN PEWNEJ POBOŻNEJ KONGREGACJI][476]

(OOCC V 449—472; data: 1817—1818)

Ad Infinitam Dei Gloriam Deus Omnia Semper

Deus Adest Jesus Maria. Joseph Memento Mori Aeternitas[477]

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Boleści Najśw. Dziewicy niech będą zawsze w naszym sercu.

[474] Alojzy Gonzaga, jezuita (†1591 w 23 roku życia), kanonizowany i ogłoszony Patronem młodzieży. Pallotti noszący drugie imię „Alojzy” był wielkim czcicielem swego świętego Imiennika. Wspomina go często w swych Pismach.

[475] Rekolekcje od 10 IX 1817 w domu Księży Misjonarzy (Łazarzystów) na Montecitorio w Rzymie. Święceń diakonatu udzielił 20 X 1817 w bazylice Św. Jana na Lateranie Kar d. Wikariusz Rzymu Julius Maria Della Somaglia.

[476] Regulamin (w autografie samego Pallottiego na 20 stronach) ułożony został dla Kongregacji Matki Boskiej (Sodalicji) w Rzymie przy kościele a Maria del Pianto. W ogólności kongregacje tego typu zawdzięczają swe pochodzenie jezuicie Janowi Leunisowi, z.pochodzenia Belgowi, który w roku 1563 założył w Rzymie wśród uczniów Kolegium Rzymskiego pierwszą tego rodzaju kongregację-sodalicję. Grzegorz XIII zatwierdził ją w roku 1564, podnosząc do godności Matki wszystkich innych kongregacji tego rodzaju. Oprócz męskich powstały później kongregacje żeńskie. Benedykt XIV opiekę nad jednymi i drugimi powierzył w roku 1751 Jezuitom, ale prawo zakładania „sodalicji” zostało też przyznane ordynariuszom miejscowym. Dawniejszy kościół San Salvatore in Cacaberis, po otrzymaniu ok. roku 1546 obrazu Matki Bożej Płaczącej, otrzymał takąż nazwę, podobnie jak via del Pianto. Z Kongregacją Matki Bożej przy tym kościele zetknął się Pallotti będąc jeszcze w szkole podstawowej, a od roku 1808 był jej czynnym członkiem. Już jako diakon otrzymał stanowisko kierownika (deputatus). W Kongregacji pracował do roku 1829.

[477] Dla nieskończonej chwały Bożej — Bóg Wszystkim zawsze — Bóg jest obecny — Jezus, Maryja, Józef — Pamiętaj, że umrzesz — Wieczność.