Strona 304

Tom III

i przeszkoda wszelkiego fizycznego i moralnego dobra w całym wszechświecie, mógł się stać całym Twym cierpieniem, by być i całą miłością Twoją.

Ale nie dosyć tego, bo winienem Cię miłować tyloma aktami nieskończonej miłości, ile jest grzechów, które popełniłem, które popełniane są i będą na całym świecie aż do skończenia czasów; ja bowiem jestem przyczyną wszystkich fizycznych i moralnych nieszczęść. — O Miłości nieskończona! O nieskończone Miłowanie! Wszystko w Bogu, Bóg, Bóg, Bóg — wszystkim ! Jezu, Maryjo, wspierajcie mnie! Jestem w rozpaczy, że nie potrafię miłować Cię tak, jak bym powinien (Oświadczenie generalne).

Jezu mój, nie może żyć, kto nie kocha! Cała miłość w wieczności, i — gdyby to było możliwe — w nieskończonych wiecznościach, niech będzie moją miłością w każdej chwili całej wieczności! Niech przez wieczności nieskończone zatraci się wszystko w miłości i niechaj nie będzie niczym innym, jak jej płomieniami! Męka Twa, o mój Jezu, i cierpienia Maryi niech będą mą księgą całej wieczności — samego ognia i jego płomienia! (Oświadczenie generalne).

[239d] Jezu mój, niezachwiana ma nadzieja w Tobie jest moją wszechmocą. Z litości Twej racz uprzytomnić mi jak najżywiej nicestwo moje, bym cały był z Tobą, abym zatracił się w Tobie i bym się przemienił w Ciebie, w Ojca i w Ducha Świętego, oraz bym stal się Twą wolą i wszystkimi przymiotami Twoimi (Oświadczenie generalne).

Mój Jezu! Czuję, że jak jestem największym grzesznikiem, jaki był, jest i będzie, tak Ty przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych, przez Twoje nieprzebrane zasługi i przez bezgraniczne Twe miłosierdzie chcesz mi udzielać i udzielasz mi największego [objawu] miłosierdzia, jakiego kiedykolwiek udzieliłeś, udzielasz i udzielisz. Spraw, by wychodziło to w pełni na Twoją chwałę, a na me zawstydzenie, na jakie zasługuję z powodu mych grzechów (Oświadczenie generalne).

O Jezu mój, obecny w Sakramencie Ołtarza! Jestem przekonany, że chcesz mi użyczać i użyczasz mi wszystkich tych łask, względów, darów i zmiłowań, których chciałbyś użyczać wszystkim stworzeniom, jakie były, są, będą i jakie są możliwe, gdybyś pod sakramentalnymi postaciami przebywał we wszystkich matematycznych punktach wszelkich światów możliwych, tylokrotnie mnożonych, na ile aktów miłości Ty zasługujesz. Jezu mój, ofiaruję Tobie Twe nieprzebrane zasługi na podziękowanie za tak wielkie i niewypowiedziane miłosierdzie (Oświadczenie generalne).

[239e] Jestem nieskończenie niegodny tego, by cieszyć się najmniejszą nawet chwilą życia, bo zasłużyłem na wieczną śmierć tyle razy, ile razy zgrzeszyłem, i ponieważ w każdej chwili życia Ty, jako Ojciec miłosierdzia [por. 2 Kor 1. 3] – mimo że jestem przyczyną