Strona 28

Tom III

te dusze z bezgraniczną — gdyby to było możliwe — doskonałością z mojej i z ich strony, a z nieskończenie wielką chwałą Boga, Jezusa, i tak kolejno: Maryi, Aniołów i Świętych, itd.

[21a] A ponieważ z wyżej przytoczonego powodu niezdolny jestem dokonać tego wszystkiego, przeto proszę niego Jezusa, itd.[25], by z ołtarza najwyższej i przecudnej miłości, gdzie dniem i nocą sakramentalnie przebywa dla dobra dusz, raczył je pociągnąć ku sobie wonią swych olejków [por. Pnp l, 3]: oświecić, uświęcić, udoskonalić, pokierować, uspokoić, pocieszyć wszystkie te dusze, i by raczył posłać do swej winnicy robotników, gdyby to było możliwe, nieskończenie świętych i gorliwych o zbawienie dusz, aby Mu oddawano nieskończoną chwałę, cześć, uwielbienie, hołd i dziękczynienie przez całą wieczność, choćbym ja musiał cierpieć nie kończące się kary, męczeństwa, pohańbienia, i choćby z nieskończoną mą hańbą i męką ujawnić się miała w bezgranicznej mierze ma nędza, bezbożność i najpotworniejsza niewdzięczność, byleby tylko oddawano chwałę Stwórcy, Odkupicielowi, Maryi, Aniołom, Świętym, i byleby wszystkie dusze doznały pociechy; i proszę, aby się to stało, o ile to tylko możliwe. Pozostawiając tę sprawę w ręku Maryi, itd.[26], Aniołów i Świętych, uważam za pewne, że dla ich zasług i dla nieprzebranej dobroci mego Stworzyciela otrzymam to, co się łączy z większa chwałą Bożą i z pożytkiem dusz, wszystko zaś z wolą Boga.

[21b] Ach, Boże mój, Boże — me Wszystko, Wszystko, Wszystko! Nicość, nicość, nicość! Tylko Bóg, tylko Bóg, tylko Bóg! O niechaj mię zapali miłość Boża, itd., O§O. Ach, Boże mój, powiększaj jeszcze bardziej me pragnienia! Słowem, cokolwiek, o Boże mój, zobaczę, przeczytam, poznam, usłyszę, itd., postanawiam przy tym wznieść natychmiast myśl do Boga prosząc, by ze wszystkiego wynikała prawdziwa i większa chwała Boga, Jezusa, Maryi. Aniołów, Świętych. I będę się starał popierać to, jak tylko będę mógł, bez naruszenia zasad świętej roztropności. Powiedziałem: „by ze wszystkiego”, więc np. z grzechu w ogólności, z kłamstw, szemrań, bluźnierstw, kłótni, zabójstw, itd., które jakkolwiek wprost nie wielbią Boga, pośrednio jednak wyjść mogą na bardzo wielką Jego chwałę. W tych wszystkich i innych podobnych okolicznościach będę się starał wzywać wszelkie istoty zjednoczone z całą Wspólnotą Niebian[27] i zanurzone w Krwi Jezusa Chrystusa do wychwalania mojego Stwórcy z najwyższą doskonałością i do wspólnej ze mną modlitwy o najwyższe dobro oraz o nawrócenie grzeszników, o wspieranie upadłych, itd. We wszystkim szukać pragnę jedynie chwały Stwórcy, nie stworzeń, i wykorzystywać

[25] „itd.” — zob. przyp. 23.

[26] „w ręku Maryi itd.” czytaj: „mej więcej niż najukochańszej Matki”

[27] tutta la corte celeste, często występujące określenie zespołu niebian oddajemy tu stale przez „całą Wspólnotę Niebian” zamiast dosłownego, ale mniej dziś zrozumiałego: „całego Dworu Niebieskiego”.