Strona 225

Tom III

Wyznaję wobec nieba i ziemi niepojętą mą niegodność dostąpienia jakiegokolwiek odpustu; ufny jednak w nieskończone miłosierdzie Boże i w nieprzebrane zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz w zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych, proszę, aby osoba, która zechce być przy mnie podczas śmiertelnej mej choroby, postarała się w porę o udzielenie mi Błogosławieństwa in articulo mortis, którego umierającym zwykło się udzielać.

[172d] Ponadto proszę, by udzielono mi jeszcze błogosławieństw, które daje się zwykle osobom należącym do różnych związków pobożnych i tercjarzom instytutów zakonnych[359]; proszę więc o udzielenie mi błogosławieństwa:

1) Trzeciego Zakonu Karmelitów Bosych.

2) Trzeciego Zakonu Św. Franciszka z Asyżu.

3) Trzeciego Zakonu Kaznodziejskiego.

4) Trzeciego Zakonu Św. Franciszka z Paoli.

5) Różańca św.

6) Szkaplerza karmelitańskiego.

7)Szkaplerza Najśw. Panny Bolesnej.

8) Szkaplerza Najśw. Panny od Wykupu Niewolników.

9) Szkaplerza Zakonu Trynitarzy Bosych.

10) Paska Augustianów.

11) Paska Św. Franciszka z Asyżu — ponieważ do wszystkich z nich jestem zapisany i noszę ich pasek lub szkaplerz.

[173] Proszę jeszcze o to, aby cały obrzęd polecania duszy przewidziany Rzymskim Rytuałem był w pełni na czas wykonany, bez zwlekania na ostatnie chwile mego życia, i pragnę gorąco, by te [polecenia duszy] powtarzano częściej w ciągu dnia, a nawet przez szereg dni. Żywię nadzieję, że Bóg udzieli mi tej łaski cudem miłosierdzia.

[173a] Ponadto proszę, aby będąca przy mnie osoba podsuwała mi często akty pokory i skruchy, akty wiary, nadziei i miłości oraz by obudzała we mnie jak najżywsze pragnienie większej chwały Bożej i pożytku dusz i aby czyniła to z taką swobodą, jak gdyby podsuwała je osobie najbardziej ograniczonej, jaką by kiedykolwiek można było spotkać na ziemi.

Proszę jeszcze wszystkich, aby dla oddalenia ode mnie wszystkich duchów ciemności kropili mię często wodą święconą i aby w imię Przenajświętszej Trójcy, Najśw. Maryi Niepokalanej i wszystkich Aniołów i Świętych nakazywali wszystkim demonom, by uciekli ode mnie na zawsze i by mnie już więcej nie nagabywali, i nie przeszkadzali mi nigdy w żadnym dobrym uczynku jakiegokolwiek rodzaju, i nie kusili

[359] Co do pobożnych ł tercjarskich zrzeszeń, z jakimi związany był Pallotti, zob. Regest, ASAC IV 6 nn.