Strona 206

Tom III

woli Twojej, by najświętsze Twe Ciało pochowano ,po śmierci i zamknięto w grobie, racz to sprawić, aby grób mój był jak najbardziej skromny i zapomniany, a to dlatego, by urzeczywistniły się wszystkie możliwe i miłe Tobie cele i byś Ty był bez granic wielbiony, ja zaś, jak na to zasługuję — wzgardzony.

[158a] Błagam wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych oraz ich Królową, Najśw. Maryję Matkę Miłosierdzia, wszystkie stworzenia przeszłe, teraźniejsze, przyszłe i możliwe, w nieskończoność mnożone w każdej z nieprzeliczonych chwil przez całą wieczność, aby wszyscy nieskończonemu miłosierdziu i niezgłębionej mądrości Bożej składali zawsze dzięki za to, że Bóg dziś rano usunął z mego umysłu wszelką wątpliwość, a z serca wszelki lęk, oraz że ugruntował mię w ufności i w pewności co do uczestniczenia we wszystkich łaskach, zmiłowaniach, darach, udzielaniach i przemianach Bożych, a także co do tego, że stałem się cudem, zdobyczą i przepaścią miłosierdzia Bożego w przeciwieństwie do Najśw. Maryi, która jest przepaścią łask Bożych.

[158b] Dziś rano, 17 lipca 1839 roku[324], po Komunii w czasie Mszy św., którą odprawiłem wyłącznie dzięki miłosierdziu Bożemu i jako zwycięska zdobycz tegoż miłosierdzia — gdyż ja sam zasługuję na odrzucenie od ołtarza po nieskończone razy — dziś więc bezgraniczne to miłosierdzie Boże, które się stało pożywieniem, pokarmem i posiłkiem mej duszy, dało mi odczuć, że przez nieprzebraną swą litość, z bezgraniczną miłością i w sposób godny Jego dobroci, wszechmocy i samegoż nieskończonego miłosierdzia, raczyło nie tylko dokonać dzieła odkupienia całego rodzaju ludzkiego, ale też, że wszystko zdziałało dla każdego stworzenia z osobna i że dla dobra wszystkich ponawia co dzień Bezkrwawą Ofiarę o nieskończonej wartości i o nieprzebranych zasługach.

I tyle razy czyni to [owo Miłosierdzie], ile razy kapłani odprawiają Mszę św., a czyniłoby i więcej, gdyby ją sprawowało więcej kapłanów, tak dalece, że byłoby ono gotowe tylekroć ponawiać owe dary, ilekroć więcej byłoby sprawowanych Najśw. Ofiar; tak że ze swej strony nastawione jest na ofiarowywanie się w nieskończoność w każdej chwili przez całą wieczność; prócz tego [gotowe jest] do udzielania się duszom w sposób sakramentalny jako ich pokarm i pożywienie, z Duszą swą, Ciałem i z Bóstwem, wraz ze wszystkimi zasługami swymi w dopełnianiu swoich tajemnic i w pełni swej chwały.

[158c] Wobec tego wszystkiego powinienem zgodnie z obiektywnym stanem rzeczy uprzytomnić sobie, że brak mi usposobienia i zdolności do przyjęcia tak wielkich i nieprzebranych skarbów miłosierdzia Jednakże przepaść mej nędzy i niegodności, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi Matki Miłosierdzia, przez zasługi wszystkich Aniołów i Świętych i przez wszystkie zasługi Kościoła powszechnego

[324] Pallotti znajduje się w Camaldoli od 10 VII do 28 X 1839 roku.