Strona 147

Tom III

różnił się od pobierających strawę (św. Jan Chryzostom, O kapl., Ks. 2). Stąd, ciągnie św. Jan Chryzostom, nie tylko biskupi, kapłani i diakoni powinni starać się bardzo, aby wyprzedzać postępowaniem, słowem i nauką cały lud, któremu przewodniczą, ale tak samo mają postępować znajdując się na niższym stopniu święceń: egzorcysty, lektora, akolity, ostiariusza i w ogóle wszyscy, którzy służą w domu Pańskim, ponieważ ogromnie szkodzą Kościołowi, gdy niżej w tym stoją niż świeccy ludzie.

[131] Oziębłość

„Jest droga, która się zda człowiekowi prawa, a koniec jej prowadzi do śmierci” [Prz 16, 25].

Istnieją cztery rodzaje ludzi, z których za wyjątkiem jednego żaden nie pełni dobra:

1. Są tacy, którzy Boga ani nie znają, ani nie szukają — to trupy.

3. Inni wprawdzie Go znają, lecz nie dążą do Niego — to ludzie bezbożni.

Inni dążą, lecz nie pojmują — to nierozsądni.

Inni wreszcie znają i dążą — to święci; o nich tylko powiedzieć można, że pełnią dobra (św. Bernard, Kaz. 37, Inter parvos.)

[132] Grzech duchownego

Jeśli zgrzeszy duchowny, to o duszy jego powiedzieć można:

„Sczerniało nad węgle oblicze ich, i nie poznano ich na ulicach; przyschła skóra ich do kości, wyschła i stała się jak drewno” [Lm 4, 8].

„Syn cześć oddaje ojcu, a sługa panu swemu; jeśli tedy ojcem ja jestem, gdzież jest cześć moja? a jeślim ja Pan, gdzież jest bojaźń przede Mną? — mówi Pan zastępów do was, o kapłani, którzy gardzicie imieniem moim” (Ml l, 6).

Godność osoby nie zmniejsza nigdy grzechu, lecz bardziej go zwiększa (św. Tomasz, 2, 2, q. 89, a. 5).

Bóg chcąc wykazać, że grzechy popełnione przez kapłanów muszą być odpokutowane przez odcierpienie większej kary niż grzechy ludzi świeckich, poleca, aby za kapłanów złożono tyle [Eucharystycznych] Ofiar, co za cały lud. A czyż to nie oznacza, że rany kapłana potrzebują zastosowania skuteczniejszego lekarstwa i pomocy tak wielkich, jakich domagają się łącznie rany całego ludu? (św. Jan Chryzostom, O kapl, Ks. 6).

Jak bowiem z trudnością znajdzie się ktoś świętszy od świętego kapłana, tak też z trudnością znajdzie się ktoś od niego gorszy (św. Augustyn, List 136).

A jeśli cię zapyta kapłan mówiąc: „«Co za brzemię Pańskie jest?», rzekniesz do nich: «Wyście brzemię, albowiem porzucą was, mówi Pan»” (Jr 23, 33).

Pan Jezus rzekł do św. Brygidy: Oblubienico, oto co czynią mi kapłani! Wywyższyłem ich ponad wszystkich Aniołów, a oni drażnią Mię