Strona 129

Tom III

Modlitwa

[121] Panie, Boże mój! Nie jestem godzien, by dusza moja i jej władze, by ciało me i jego zmysły były z Tobą złączone. Ani myśl moja, ani moje słowo, ani postępowanie moje nie są godne, by znaleźć się przed Obliczem Twoim. Dlatego

[121a], Od rozumu mego — Uwolnij się, Panie!

Od woli mojej — Uwolnij się, Panie!

Od pamięci mojej — Uwolnij się, Panie!

Od myśli moich — Uwolnij się, Panie!

Od chcenia i pragnień moich Uwolnij się, Panie!

Od duszy moje — Uwolnij się, Panie!

Od oczu i spoglądań moich — Uwolnij się, Panie!

Od powinienia mego — Uwolnij się, Panie!

Od słuchu mego — Uwolnij się, Panie!

Od języka mego — Uwolnij się, Panie!

Od słów i rozmów moich — Uwolnij się, Panie!

Od smaku mojego — Uwolnij się, Panie!

Od obyczajów i uczynków moich — Uwolnij się, Panie!

Od dróg i kroków moich — Uwolnij się, Panie!

Od serca mego — Uwolnij się, Panie!

Od ciała mego — Uwolnij się, Panie!

Od każdej rzeczy mojej — Uwolnij się, Panie!

Ode mnie samego — Uwolnij się, Panie!

Od prośby mojej — Uwolnij się, Panie!

Od medytacji mojej — Uwolnij się, Panie!

Od mego czytania duchownego — Uwolnij się, Panie!

Od wykonywanego przeze mnie posługiwania Twego — Uwolnij się, Panie!

Od pokut moich — Uwolnij się, Panie!

Od postów moich — Uwolnij się, Panie!

Od umartwienia mego — Uwolnij się, Panie!

Od ofiar moich — Uwolnij się, Panie!

Od jałmużn moich — Uwolnij się, Panie!

Od czuwań moich — Uwolnij się, Panie!

Od studiów moich — Uwolnij się, Panie!

Od mych trosk duchowych Uwolnij się, Panie!

Od mych pacierzy kapłańskich — Uwolnij się, Panie!

Od mego życia — Uwolnij się, Panie!

Od wszelkich dzieł moich — Uwolnij się, Panie!

Ode mnie we wszystkich sprawach przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, zarówno zaistniałych jak możliwych, itd. — Uwolnij się, Panie!

[121b] Niechaj zniweczone będzie wszystko co we mnie, i niech zostanie we mnie wszystko co jest w Tobie! Nie jestem wprawdzie godzien prosić Cię o to, lecz niech czyni to za mnie dobrotliwie cała