Strona 128

Tom III

Bóg! (Oświadczenie generalne).

Bóg! (Oświadczenie generalne).

Bóg, cnota, przygotowanie na łaski (Oświadczenie generalne).

Bóg, cnota, przygotowanie na wszystko (Oświadczenie generalne).

Bóg, Jezus, Maryja (Oświadczenie generalne).

Bóg, Bóg mój, Miłosierdzie moje [por. Ps 58, 18].

Bóg mój, Miłosierdzie moje.

Bóg, Bóg, Bóg, Bóg, Bóg, Bóg, itd.

[120b] Bóg, moc, laska, przygotowanie na łaski, na posługi, na śmierć, na sąd, na wszystko!

Bóg. Bóg, Bóg, Bóg, Bóg, Bóg, Bóg, Bóg, Bóg (Oświadczenie generalne).

Zwycięstwo nad pokusami odniesione przez Chrystusa jest moim zwycięstwem (Oświadczenie generalne). Bóg!

Bóg moją wiedzą i całą mocą moją (Oświadczenie generalne).

Bóg mój, Miłosierdzie moje [por. Ps 58, 18]. Bóg, Bóg, Bóg, Bóg, Bóg, Bóg, Bóg, Bóg, Bóg (Oświadczenie generalne).

Bóg mój, istotna Czystość, jest czystością moją.

Bóg mój, ucieczka moja [por. Ps 17, 3].

Bóg, Bóg, Bóg i wszystko!

Boże, Boże, Boże, będąc najbardziej niegodnym wszelkiego dobra, zasługuję najbardziej na wszelkie zło.

Bóg mój i wszystko (Oświadczenie generalne).

Bóg mój i wszystko (Oświadczenie generalne), Bóg moc, dar, łaska, miłosierdzie, pokój, itd., itd., itd., itd.

Bóg mój, Bóg, Bóg itd. (Oświadczenie generalne).

[120c] Jałowy jestem jak najbardziej, ale życie Jezusa Chrystusa Pana naszego jest mi drzewem dobrym, [przynoszącym] owoc żywota wiecznego (Oświadczenie generalne).

Boże mój. niech zniszczeje me życie, a Twoje życie niech będzie życiem moim! (Oświadczenie generalne).

Boże mój, Boże mój, Boże mój! (Oświadczenie generalne).

Boże mój, jestem niezmiernie jałowy, we wszystkim co dobre i więcej jeszcze: w nawracaniu: się, w powstawaniu z mych grzechów, w piętnowaniu i w nienawidzeniu win i w żałowaniu [za nie]; więcej niż jałowy w wierze, w nadziei, w miłości, w skrusze, w roztropności, w sprawiedliwości, w umiarkowaniu, w męstwie, w pokorze, w łagodności, w cierpliwości, w powolności, we wszystkich cnotach, w dobrych uczynkach, w słowach i myślach. Ty jednak, Panie Jezu, jesteś mą płodnością, moją wiarą, moją nadzieją, moją miłością, moim miłosierdziem, mą roztropnością, mą sprawiedliwością, mym umiarkowaniem męstwem moim, pokorą moją, łagodnością moją, cierpliwością i powolnością moją, mocą moją, dziełem mym, słowem i myślą moją, moim wszystkim, o Boże mój!