Strona 130

Tom III

Wspólnota Niebian z Najśw., Maryją Panną i Synem Twoim Odkupicielem świata (który według Jana jest naszym przed Tobą, Ojcze, Rzecznikiem) [por. 1 J 2, 1][230], tudzież z oczyszczającym się i walczącym Kościołem – Oblubienicą Tegoż Chrystusa, za mnie tak bardzo nędznego i niegodnego,

Przez nieskończone Twoje miłosierdzie niech błagają Cię za mną — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez niewymowne posłuszeństwo Twoje dla odkupienia świata niech błagają Cię za mną — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez Tajemnicę świętego Wcielenia Twego niech błagają Cię za mną — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez zamieszkanie Twe w łonie Matki Dziewicy niech itd. — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez narodzenie Twoje — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez ubóstwo Twoje — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez uniżenie w tymże narodzeniu Twoim — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez osamotnienie w tymże narodzeniu Twoim — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez milczenie w tymże narodzeniu Twoim — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez niewypowiedzianą Twą miłość okazaną adorującym Cię pasterzom i królom — Racz wysłuchać wszystkich!

[121c] Przez przedziwne posłuszeństwo, z jakim będąc jeszcze Dziecięciem udałeś się w drogę do Egiptu i z jakim po śmierci Heroda wróciłeś do Nazaretu — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez wszystkie dzieła Twoje, widzialne i niewidzialne, których w Egipcie dokonałeś dla chwały Ojca i zbawienia świata — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez to, czego dla nas dokonałeś w Nazarecie — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez wstąpienie Twe podczas Paschy do jerozolimskiej świątyni — Racz wysłuchać wszystkich!

[230] Nawias i słowa w nim”Który według…” — dod. poźn.