Strona 66

Tom II

Do Jego Eminencji Najprzewielebniejszego Księcia, Księdza Kardynała Wincentego Macchi[145].

Przez wzmiankowanych wyżej petentów.

Portici koło Neapolu[146], piątego listopada tysiąc osiemset czterdziestego dziewiątego [roku].

Uważając, że mający powstać w mieście Velletri sierociniec będzie jedną z instytucji najbardziej interesujących i pożytecznych dla dobra duchowego, a także doczesnego naszej diecezji, z największą przyjemnością udzielamy Księżom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, założonego w Rzymie w roku tysiąc osiemset trzydziestym piątym, upoważnień, o jakie proszą, z tym jednak, by były zastosowane zasady postępowania przewidziane przez reguły kanoniczne.

W miejsce [+] pieczęci

Wincenty Kardynał Biskup

36. [ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W OBCHODACH EPIFANIJNYCH]

(2 I 1850; OOCC VI 170 —173)[147]

Zaproszenie na obrzędy Uroczystej Oktawy Objawienia P. N. Jezusa Chrystusa obchodzonej w czcigodnym kościele S. Andrea della V alle dla pomnażania, obrony i popierania pobożności i wiary katolickiej

[pieczęć Zjednoczenia]

[65] Konstantyn, z miłosierdzia Bożego Biskup Albano, Kard. Sw. Rz. Kość. Patrizi, Archiprezbiter Patriarszej Bazyliki Liboriusza, Wikariusz Generalny Jego Świątobliwości naszego Pana, Sędzia zwyczajny Kurii Rzymskiej i jej Okręgu itd.

Tajemnica łaskawości i ludzkości naszego Pana Jezusa Chrystusa objawiająca się Królom-Mędrcom, Jego Adoratorom, przedstawia nam, o Rzymianie, nieskończone miłosierdzie Boże w wezwaniu nas (przed tak wieloma ludźmi pogrążonymi w sposób budzący litość w mrokach

[145] Był dziekanem Kolegium kardynalskiego, a od roku 1847 ordynariuszem Velletri.

[146] Ówczesne miejsce pobytu Piusa IX.

[147] Jest to wydany drukiem apel do wiernych, podpisany przez Wikariusza Kzymu, lecz pochodzący od Założyciela, jak wskazuje na to myśl i sposób jej ujmowania typowo pallotyński. Dotychczas za zaproszeniem stał zawsze Pobożny Związek lub Pobożne Stowarzyszenie Księży, aż do roku 1848 (por. OOCC VI 140, 145, 148, 151, 156, 160, 164, 168). W roku 1849 uroczystości nie mogły się odbyć wskutek znanych zamieszek. W roku 1850 po raz pierwszy występuje la Congregazione e Pia Societa dell Apostolato Cattolico.