Strona 65

Tom II

35. [PROŚBA O ZEZWOLENIE NA ZAŁOŻENIE FILII PIA CASA W VELLETRI I NA OSIEDLENIE SIĘ STOWARZYSZENIA W TYM MIEŚCIE]

(5 XI 1849; OOCC IV 116—118)[142]

[63] Eminencjo, Najprzewielebniejszy Księże

Kapłani Stowarzyszenia (della Congregazione) Apostolstwa Katolickiego, istniejącego w Rzymie już od roku tysiąc osiemset trzydziestego piątego pod opieką Najśw. Maryi Królowej Apostołów, najuniżeńsi petenci Waszej Najprzewielebniejszej Eminencji przedstawiają [co następuje]:

Przy wydatnym współudziale wielu pobożnych osób duchownych i świeckich, agregowanych do Pobożnego Zjednoczenia (Societa), zwanego też Apostolstwem Katolickim, które stanowi część (corpo) zewnętrzną wzmiankowanego Stowarzyszenia, Księża ci mogli z Miłosierdzia Bożego założyć w roku tysiąc osiemset trzydziestym piątym przy ulicy Borgo Sant Agata sierociniec Pia Casa di Carita dla opuszczonych, niemajętnych dziewcząt, tworzących tam obecnie wspólnotę, która składa się z około dziewięćdziesięciu osób.

[64] Księża petenci, zachęceni szlachetną postawą rozmaitych pobożnych dobroczyńców, pragną, by ten tak bardzo pożyteczny zakład dla biednych dziewcząt przeszczepił się i do diecezji Velletri jako gałąź [ośrodka] rzymskiego z tym samym regulaminem i kierownictwem. Dlatego proszą, by Wasza Najprzewielebniejsza Eminencja raczył udzielić im wszelkich zezwoleń niezbędnych i pożytecznych do tego, by z pełnią Bożego błogosławieństwa urzeczywistnić w mieście Velletri założenie wzmiankowanego sierocińca[143]. By zaś mogli być w każdej chwili gotowi do zaradzania wszelkim potrzebom sierocińca, błagają, by kilku z Księży petentów mogło w Velletri zamieszkać w jedności życia wspólnego, zgodnie z zasadami rzeczonego Stowarzyszenia, w oddzielnym domu oddalonym od sierocińca.

Całując świętą Purpurę proszą o błogosławieństwo pasterskie.

I niechaj łaska itd.

Foris[144]

[142] Godne uwagi są dwa aspekty tego podania: że Stowarzyszenie występuje nadal w imieniu nie mającego kanonicznej erekcji domu zwanego Pia Casa, którego filia ma powstać w innej diecezji, oraz że w związku z tą projektowaną fundacją Stowarzyszenie pragnie osiąść w tejże diecezji. Uderza przy tym fakt, że pismo (kierowane oczywiście do ordynariusza Velletri) podaje wczesną datę powstania Stowarzyszenia, i to wypisaną słownie (zob. o tym wyżej, s. 23—24).

[143] Rzecz doszła do skutku po śmierci Założyciela, dając później początek osiedlu Sióstr Pallotynek.

[144] Pisarz „z zewnątrz”, więc piszący pod dyktando lub przepisujący gotowy już tekst.