Strona 54

Tom II

25. [PROŚBA O PRZEKAZANIE NA WŁASNOŚĆ OBIEKTU ZWIĄZANEGO Z KOŚCIOŁEM NAJŚW. ZBAWICIELA NA

FALI]

(listopad 1847; OOCC IV 101 —103)[109]

[50] Ojcze Święty[110]

(… ) proszą, by Wasza Świątobliwość raczył wystosować tak bardzo upragnione, brewe apostolskie[111] z wyjaśnieniem, że doroczne ofiarowywanie ozdobnej świecy, jaką nasze maluczkie Stowarzyszenie (Congregazione) ma składać na rzecz Prokuratury Wiel. Ojców Konwentualnych, należy im się li tylko w sensie prawdziwego „kanonu”[112], by w ten sposób nasze Stowarzyszenie mogło zatrzymać ten kościół i klasztor i dysponować nim tak, jak każdy może zatrzymać i dysponować jakimkolwiek lokalem, na którym nie ciąży żadne inne świadczenie niż tak zwanego „kanonu” (… )

26. [BREWE PAPIESKIE PRZYZNAJĄCE STOWARZYSZENIU PRAWO DO WIECZYSTEGO POSIADANIA I UŻYWANIA OBIEKTU ZWIĄZANEGO Z KOŚCIOŁEM NAJŚW. ZBAWICIELA NA FALI]

(19 XI 1847; ASAC III 369—371)[113]

PAPIEŻ PIUS IX Na wieczną rzeczy pamiątkę

[51] Skoro na roli Pańskiej, gdzie czeka obfite żniwo, potrzeba wielu i to gorliwych pracowników, nic nie jest godne większego pragnienia niż to, by doborowi kapłani, zapaleni ogniem miłości i zatroskani

[109] Jak już podano wyżej (dokument 8), obiekt ten został przekazany Pallottiemu i jego grupie tylko w używanie.
W dowód uznania własności dotychczasowego posiadacza, Zakonu Franciszkanów, nowa wspólnota zobowiązała się wobec Zakonu do podobnych świadczeń, jakich osobnym znakiem miało być coroczne przekazywanie symbolicznej świecy. Jednakże samo posiadanie obiektu bez prawa własności stawiało posiadaczy w sytuacji coraz uciążliwszej; podejmują zatem krok decydujący, prosząc papieża o brewe przenoszące tytuł własności na młode Stowarzyszenie. Z brulionu podania, opublikowanego przez ks. Moccię, a zawierającego zapiski i w innych sprawach, przytaczamy tu tylko istotny wyjątek, dotyczący sprawy przekazania obiektu na własność.

[110] W urywku brulionu Pallotti stwierdziwszy poniesione koszty (vistosissima somma) w związku z odnawianiem kościoła, wyraża w drugim fragmencie prośbę własną i wspólnoty.

[111] Święty doczekał się niebawem tego brewe. Zob. dokument 26.

[112] Zob. przy dokumencie następnym.

[113] Choć nie jest to Pismo Pallottiego, przytaczamy je ze względu na poprzednie starania Założyciela i ze względu na wagę tego papieskiego dokumentu dla młodego Stowarzyszenia.