Strona 434

Tom II

Lud odpowiada: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Kapłan błogosławi, jak wyżej.

Kiedy zbliża sią, by udzielić błogosławieństwa w kierunku południowym — śpiewa się:

V. Abyś od tych pól, winnic i drzew wszelkie grady oddalić, rozproszyć, zniweczyć i unicestwić raczył.

Lud odpowiada: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Kapłan błogosławi, jak wyżej.

Przed udzieleniem błogosławieństwa w kierunku zachodnim śpiewa się:

V. Abyś owoców ziemi użyczyć i zachować je raczył.

R. Ciebie prosimy itd.

V. Abyś nas przez Śmierć i Mękę swoją wysłuchać raczył.

R. Ciebie prosimy itd.

V. Abyś przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Rodzicielki Twojej oraz wszystkich Aniołów i Świętych błogosławieństwa swego [w postaci] rosy niebieskiej i tłustości ziemi udzielić nam raczył [por. Rdz 27, 28].

R. Ciebie prosimy itd.

Kapłan błogosławi, jak wyżej.

[9k] I tak przechodzi do poświęcenia domów.

Po powrocie procesji do miasta, jak to podano wyżej, pomija się wszystkie modlitwy tam przepisane, a gdy kapłan zbliża się już do poświęcenia domów i miasta, by udzielić błogosławieństwa Najśw. Sakramentem, wszyscy klękają, kantorzy śpiewają, a lud odpowiada:

Kant. : Od grzechu każdego.

Lud : Wybaw nas, Panie.

K. : Od powietrza, głodu i wojny,

L. : Wybaw itd.

K. : Od plagi trzęsienia ziemi,

L. : Wybaw itd.

K. : Od zła wszelkiego,

L. : Wybaw itd.

V. Abyś, Panie, te domy i to miasto błogosławić, bronić, oczyszczać, zachowywać, strzec i z tkliwym miłosierdziem Swoim na nie spoglądać raczył.

R. Ciebie prosimy itd.

V. Przez najświętsze tajemnice Odkupienia ludzkiego itd.

R. Ciebie prosimy itd.

V. Przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Rodzicielki Twojej oraz wszystkich Aniołów i Świętych itd.

R. Ciebie prosimy itd.

Po czym kapłan udziela błogosławieństwa Najśw. Sakramentem. Po zakończeniu poświęcenia domów i miasta procesja wraca do kościoła misji.