Strona 435

Tom II

[9l] [Obrzęd przewidziany] dla Błogosławieństwa Papieskiego[849]

Przy końcu kazania Wspomnień misjonarz, przywodząc na pamięć wielkie dobrodziejstwo chrztu, niech przeprowadzi odnowienie wiary, którą od momentu samego obmycia chrzcielnego wyznaliśmy tymi słowami, jakie w usta nasze włożył Kościół święty. Dlatego słowami Kościoła [wyrażonymi] w języku łacińskim i ludowym, mówić będzie do ludu:

Wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi?

I niech podsunie ludowi, by odpowiadał z wiarą:

Wierzę.

Misjon.: Wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół Katolicki, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny?

Lud: Wierzę.

Po dokonaniu tego w zgodności z wiarą, aby cały lud przygotował się lepiej do owocnego przyjęcia Błogosławieństwa Papieskiego, niech go misjonarz [do tego] usposobi i niech doprowadzi do odnowy potrójnego wyrzeczenia złożonego przy chrzcie św.; przy poszczególnym zaś z nich w krótkich słowach wyjaśni znaczenie każdego.

Misjon.: Odrzekasz się szatana?

Lud: Odrzekam.

Misjon.: Odrzekasz się wszystkich spraw jego?

Lud: Odrzekam.

Misjon.: Odrzekasz się wszystkiej pychy jego?

Lud: Odrzekam.

Teraz misjonarz, w komży i stulę, błaga Ojca zmiłowań, by potwierdził wyproszone błogosławieństwo pól, domów i miasta; kolejno błaga o nie dla całej hierarchii Kościoła, dla wszystkich zakonów, dla biskupa i dla różnych warstw ludności; błaga [wreszcie] o to, by przez miłosierdzie Boże, przez zasługi Jezusa Chrystusa oraz przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi [Panny] i wszystkich Aniołów i Świętych zostali wszyscy wzmocnieni potęgą Ojca, oświeceni mądrością Syna, uświęceni miłością Ducha Świętego. W końcu intonuje:

V. Wspomożenie itd.

V. Panie, wysłuchaj itd.

V. Pan z wami itd.

Módlmy się[850]

Odpuść, prosimy Cię, Panie, winę Twojego ludu i w miłosierdziu swoim oswobodź nas z więzów, które nas krępują wskutek ułomności naszej. Przez Chr. (…).

R. Amen.

[849] Obrzęd, którego brak w RW, pojawił się w Rytuale II w dwu prawie identycznych wersjach (t. IX, s. 181 nn. i 202 nn). Tekst przejęto prawie bez zmian również do Rytuału III.

[850] Modlitwa z XXIII niedz. po Zielonych Świątkach.