Strona 433

Tom II

demony i ich sztuczki nie mogły się w nich utrzymać i trwać nadal, lecz by już teraz ustały i były unicestwione. W imię Oj + ca i Sy + na i Ducha + Świętego. Amen.

Błagam, Panie, przez Twą dobroć, by te domy i miejsca otrzymały błogosławieństwo Twej świętej prawicy, iżby stało się ono płonącym dla demonów ogniem,, by pierzchały zawsze w popłochu, izby w żaden sposób nie mogły się tam ostać ani przyczajać, ni dniem, ni nocą. Wszyscy zaś mieszkańcy niech żyją bezpiecznie w Twym pokoju bez ucisków czy niepokojów ze strony szatana lub jakichś przeszkód z jego strony. Twoje zaś błogosławieństwo niech nieustannie trwa nad tymi domami i nad tym miejscem, a także nad wszystkimi mieszkańcami. Przez Ch. sa, itd.

Pokój, miłosierdzie i błogo + sławieństwo Trójcy Przenajśw. i opieka świętego N. (wymienia się imię patrona miasta czy miejscowości) niech zstąpią na te domy i miejsca. Amen.

Oby też mieszkańcy tego miejsca mogli w imię Jezusa pobożnie się modlić, w pokoju spoczywać, przyjmować pokarm i napój oraz godnie wykonywać i sprawować to, co potrzebne do życia. Przez Ch. sa itd. Amen.

Kropi się wodą święconą, a równocześnie kantorzy mówią:

Od grzechu każdego — Wybaw nas Panie.

Od plagi trzęsienia ziemi — Wybaw itd.

Od zła wszelkiego — Wybaw itd.

[9j] W czasie misji, o ile to tylko możliwe, nie należy nigdy pomijać procesji z Najśw. Sakramentem[848]. Kiedy zaś dla braku czasu czy dla innego powodu nie można by jej odprawić w dniu trwającej misji, przed dniem poświęcenia pól i domów pominie się ryt przepisany dla tego poświęcenia, jeden z misjonarzy zaś w krótkich słowach przemówi podobnie jak przy „Poświęceniu domów” i przy „Poświęceniu pól”,, w celu przysposobienia ludu, by skorzystał z takiego poświęcenia. I dlatego:

Kiedy kapłan zbliża się do udzielenia błogosławieństwa Najśw. Sakramentem w kierunku wschodnim, kantorzy, klęcząc, śpiewają:

V. Abyś grady w wody przemienić i wszystko, co szkodliwe, od granic tych odwrócić raczył,

Lud odpowiada: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!

Kapłan błogosławi Najśw. Sakramentem.

Gdy już ma udzielić błogosławieństwa w kierunku północnym, kantorzy śpiewają:

V. Abyś te strony od gradów i wszelkiego zła uchronić, wyzwolić i ustrzec raczył.

[848] Zob. nr [9], przyp. 82. Szkic do tej dyspozycji, nie pokrywający się jednak z obecnym tekstem, znajduje się już w Rytuale II (OOCC IX 177 nota 2).