Strona 430

Tom II

[9e] W kierunku południowym.

V. Okaż nam, Panie, itd., jak wyżej. V. Panie, wysłuchaj itd., jak wyżej. V. Pan z wami Módlmy się[841]

Panie J. Ch., błagamy Cię pokornie, byś za wstawiennictwem Rodzicielki Twojej, Najśw. Maryi i wszystkich Świętych raczył zesłać z nieba świętego Anioła Twego[842] , by bronił nasze zasiewy i owoce przed deszczami chmur, przed piorunami, przed nawałnicami, przed ptactwem i owadami, i przed wszelkimi zarazami powodowanymi przez demony a prawica Twoja niech nam wszystko pobło + gosławi na pożytek nasz jako i ja, w Imię Twe Przenajświętsze, błogo + sławią. W imię Ojca + i Syna + i Ducha + Świętego. Amen.

Pokrapia się i tę część pól święconą wodą oraz umieszcza się ni drzewach krzyże, jak wyżej.

I jak wyżej, mówią klęcząc:

V. Abyś od tych winnic i drzew wszelkie grady oddalić +, rozproszyć +, zniweczyć i unicestwić + raczył.

R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

[9f] W kierunku zachodnim. V. Okaż nam, Panie, itd., jak wyżej. V. Panie, wysłuchaj, itd., jak wyżej. V. Pan z wami

Módlmy się

Panie Święty, Wszechmogący Ojcze, Odwieczny Boże, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko [inne], błagamy Cię pokornie byś przez niewymowną Opatrzność Twoją, kierującą przedziwnie wszystkimi rzeczami, raczył pobłogo + sławić te pola, winnice, drzewa i zasiewy, użyczając im żyzności dla utrzymania swych sług, dla [ich] cielesnej pociechy i dla pokrzepienia duchowego. Przez Ch. itd. Amen

Kropi się i tę ostatnią część pól oraz, jak wyżej, umieszcza się krzyżi na drzewach.

I jak wyżej, śpiewa się klęcząc:

V. Abyś przez Mękę i Śmierć Twoją wysłuchać nas raczył.

R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Stojąc w pośrodku, kapłan znaczy [krzyżem] powietrze, mówiąc: Niech was, chmury, ogarnie Bóg Ojciec +, niech was ogarnie Syr Boży +, niech was ogarnie Bóg Duch + Święty.

Niech was błogo+sławi Bóg Ojciec, niech was błogo+sławi Syn Boży, niech was błogo+sławi Bóg Duch Święty.

Niech was rozproszy Bóg Ojciec +, niech was rozproszy Syn + Boży, niech was rozproszy Bóg Duch + Święty.

[841] Wstęp do modlitwy różni się od wstępu w Rytuale II (OOCC IX 170),

[842] Por. Rituale Rom., tit. VIII, c. 4.