Strona 431

Tom II

Niech was zniweczy Bóg Ojciec +, niech was zniweczy Syn Boży -+-, niech was zniweczy Bóg Duch + Święty.

Niech was unicestwi Bóg Ojciec, + niech was unicestwi Syn Boży +, niech was unicestwi Duch + Święty.

W Imię Oj+ca i Sy+na, i Ducha + Świętego. Amen.

Udziela błogosławieństwa drzewem krzyża św. P. N. J. Ch., kierując się ku wschodowi, północy, południowi i zachodowi.

W końcu, stojąc pośrodku, mówi poważnym i pobożnym głosem:

Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca +, i Syna, i Ducha Świętego niechaj zstąpi na te pola, winnice, warzywa, drzewa oraz na was wszystkich i niech pozostanie na zawsze. Amen.

[9g] Uporządkowawszy na nowo procesję, kieruje się ją z powrotem ku miastu albo ku miejscowości i na główny jej plac położony na miejscu wzniesionym. Jeden z misjonarzy krótkim przemówieniem przygotowuje lud do skruchy za popełnione grzechy (przez które zasłużyliśmy na Boże kary, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, zarazy itd.), by w ten sposób usposobił się do otrzymania błogosławieństw Bożych. Poucza też lud, jak należy rozumieć błogosławienie miasta i domów.

Biskup lub też jeden z misjonarzy, przybrany w kapę, pobłogosławi w następujący sposób miasto i domy:

[9h] Obrzęd poświęcenia miasta, miejscowości i domów

V. Wspomożenie itd.

V. Panie, wysłuchaj itd.

V, Pan z wami itd.

Módlmy się[843]

Wszechmogący wieczny Boże, który kapłanom swym udzieliłeś, prócz innych, takiej łaski, by czegokolwiek w Twym imieniu dokonują, można było uznać w wierze, że jest dokonane przez Ciebie, błagamy, byś w niezmiernej dobroci swej pobło + gosławił to, co teraz błogosławimy, byś moc prawicy swej wyciągnął do tego, co mamy czynić, oraz by przez pokorne nasze wejście i interwencję, przez zasługi Twych Świętych nastąpiła ucieczka demonów, a wkroczenie Anioła pokoju. Przez Ch. tusa. Amen.

Módlmy się

Panie i Ojcze Święty, pokornie błagamy, byś za wstawiennictwem Najśw. Dziewicy Maryi Królowej Apostołów i Świętego N. (wymawia się imię patrona miasta czy miejscowości) i wszystkich Świętych, raczył pobło + goslawić te domy, miasto (lub miejscowość, itd.) byś [też] pobłogo + sławił naszemu wchodzeniu, podobnie jak raczyłeś błogosławi

[843] Co do dwu pierwszych oracji por. Kit. Rom., tit VIII, c. 27 i c. 7. Pozostałe modlitwy pochodzą według wszelkiego prawdopodobieństwa od Pallottiego.