Strona 429

Tom II

Módlmy się

Wszechmogący wieczny Boże, Ojcze zmiłowań [por. 1 Kor 1, 3], spójrz, prosimy, na nasze codzienne potrzeby i daj łaskawie zbiory wystarczające nam na pożywienie. Uwielbij swe święte Imię nad nami i zlej obfite błogosławieństwo na nasze pola i winnice, by zaowocowały w pełni drzewa i znojne prace sług Twoich. Odwróć, litościwy Boże, od naszych granic szkodliwe wpływy ciał niebieskich, nawałnice, mrozy, grady, deszcze, powodzie i wszelkie zło, jakie mogłoby zaszkodzić ludzkim środkom do życia. P. Ch. P. N. Amen.

Pokrapia się tę część pól wodą święconą i umocowuje się na niektórych drzewach trzy krzyże sporządzone z oliwki i święconego wosku.

Wszyscy zaś pobożnie i z powagą śpiewają na kolanach:

V. Abyś grady w + wodę przemienić i wszystko co szkodliwe + od granic tych odwrócić raczył,

Kantorzy wraz z ludem odpowiadają:

R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

[9d] W kierunku północnym.

V. Okaż nam, Panie[839], itd., jak wyżej.

V. Panie, wysłuchaj itd., jak wyżej.

V. Pan z wami

Módlmy się

Panie Święty, Wszechmogący Ojcze, Odwieczny Boże, pokornie Cię błagamy, abyś litośnie użyczył nam dostatecznych plonów, obfitości owoców i wszystkich rzeczy w bród; zechciej też sprawić, by dobrze obrodziły winnice i drzewa, oraz użyczyć, by wszystko przynosiło dochody. Racz też uchronić te rzeczy od wszelkiej skazy, od burz nawałnicy, od poszumu gradów, od wszystkiego, co przynosi szkodę. Ja zaś, aczkolwiek niegodny kapłan, błagam Cię, abyś za wstawiennictwem Najśw. Dziewicy Maryi, św. Apostołów, św. Ubalda[840] i św. Antoniego Padewskiego pobłogo + sławił i poświęcił te pola, zasiewy +, drzewa +, winnice, warzywa +, owoce, dobre + zioła i ich owoce, by żaden demon nie miał na to wszystko wpływu. P. Ch. itd. R. Amen.

Pokrapia się tę drugą część pól wodą święconą oraz na drzewach umocowuje się krzyże, jak wyżej.

Wszyscy zaś pobożnie i z powagą śpiewają na kolanach:

V. Abyś te strony od gradów i od wszelkiego zła uchronić +, wyzwolić + i ustrzec + raczył,

Odpowiadają, jak wyżej:

R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

[839] Pallotti zaznaczył z boku karty: „Należy wpisać cale wersety i responsoria”.

[840] Obrońca przed burzami, nieczystymi duchami, chorobliwymi lękami przed wodą.