Strona 421

Tom II

Tytuł 5.

[8] Obrzęd poświęcenia wody dla chorych dokonywany w jednym lub drugim dniu misji czy w innym w kościołach Stowarzyszenia, gdzie indziej zaś wedle uznania odpowiednim czasie[816] oraz we wszystkie prawie dni świąteczne

[8a] Na dole przed ołtarzem po stronie Ewangelii ustawia się na czynie z wodą, którą ma się poświęcić. Zapala się na ołtarzu przynajmniej sześć świec. Kapłan przybrany w białą kapę przystępuje do ołtarza wraz z innymi z kleru, poprzedzanymi przez akolitów ze świecami i przez niosącego krzyż. Wszyscy przyklęknąwszy, stają na ostatnim stopniu ołtarza, a kantorzy śpiewają:

[8b] Antyf. Wysłuchaj, Boże, mą modlitwę i nie gardź błaganiem moim; wejrzyj na mnie i wysłuchaj mnie.

Zgnębiony trapię się i trwożę krzykami nieprzyjaciół i uciskiem bezbożnych [por. Ps 54, 3-4].

Chwała Ojcu itd.

Powt. antyf.: Wysłuchaj itd. i kapłan śpiewa:

V. Wspomożenie nasze itd. — R. Który stworzył itd. V. Panie, wysłuchaj itd. — R. A wołanie itd. V. Pan z wami. itd. — R. I z duchem itd.

Módlmy się[817]

Wszechmogący i wieczny Boże, Zbawco wierzących w Ciebie, wysłuchaj łaskawie pokornych próśb naszych za sługami Twoimi, itd.[818]

Boże, który pysznym się sprzeciwiasz itd., jak w nrze [547] KLambr, Przez P. N. J. C. Amen.

Kapłan i pozostali z duchowieństwa wraz z akolitami i niosącym krzyż zbliżają się do naczynia z wodą, a kapłan śpiewa[819] :

Ciebie Adonai, Boże Wielki, Alfo i Omego, który wodom sadzawki udzielić chciałeś mocy uzdrawiania niemocy i słabości tego, który by wszedł do niej po poruszeniu jej przez Anioła [por. J 5, 4], pokornie błagam o to, byś z litości swej udzielić raczył tej wodzie mocy uśmierzania wszelkiej słabości, w imię Przenajśw. Trójcy: Oj + ca i Sy + na, i Ducha + Świętego, a także [w imię] Najśw. Dziewicy Maryi, wszystkich Aniołów oraz Twych Świętych Mężów i Niewiast, na wieki wieków. R. Amen.

[816] por. nry [376] — [377] KLambr. Rytuał w swej istocie przejęty został z Reguł pisanych w Camaldoli, w roku 1839. Por. OOCC II 468—474.

[817] Modlitwa ze Mszy za chorych i z modlitw o pokorę, Orat. div. nr 27.
>

[818]

[818]

[819] Modlitwę i to co następuje wzięto ze zbioru błogosławieństw (poświęceń) P. Sanniga (Sanningha?)